Dansk-engelsk oversættelse af "akademi"

DA

"akademi" engelsk oversættelse

EN
DA

akademi {et}

volume_up
1. generel
akademi (også: universitet)
Jeg håber, at dette akademi vil hjælpe os til at få en bedre forståelse for hele systemet.
I hope that this academy will help us to have a better understanding of the whole system.
På den anden side er ordet " akademi " ikke assertivt nok, når det drejer sig om politisamarbejde.
What is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
For det andet vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi har foreslået et europæisk akademi for indre sikkerhed.
I would also point out that we have proposed a European academy for internal security.
2. uddannelse
akademi
Jeg håber, at dette akademi vil hjælpe os til at få en bedre forståelse for hele systemet.
I hope that this academy will help us to have a better understanding of the whole system.
På den anden side er ordet " akademi " ikke assertivt nok, når det drejer sig om politisamarbejde.
What is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
For det andet vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi har foreslået et europæisk akademi for indre sikkerhed.
I would also point out that we have proposed a European academy for internal security.

Eksempelsætninger "akademi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg håber, at dette akademi vil hjælpe os til at få en bedre forståelse for hele systemet.
I hope that this academy will help us to have a better understanding of the whole system.
DanishMen man kan spørge sig selv, hvad dette akademi skal, hvilke mål det har og hvilke opgaver.
The questions arise, however, of what this College is for and of what tasks and objectives it has.
DanishFor det andet vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi har foreslået et europæisk akademi for indre sikkerhed.
I would also point out that we have proposed a European academy for internal security.
DanishPå den anden side er ordet " akademi " ikke assertivt nok, når det drejer sig om politisamarbejde.
What is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
DanishFor som De ved har Europa-Parlamentet krævet et faktisk og ikke et virtuelt akademi.
Because as you know, the European Parliament has called for this to be a fixed institution and not a virtual academy.
DanishI sanu memorandum fra 1985 fra det serbiske videnskabernes akademi kan man se Milosevics fremgangsmåde beskrevet.
The sanu memorandum of 1985 drawn up by the Serbian Academy of Sciences spells out that strategy.
DanishSå kan medlemmerne i Det Franske Akademi medtage dette ord i ordbogen, og så vil puritanerne ikke kunne kalde det for franglais.
The members of the Académie française could immortalise this word by putting it in the dictionary.
DanishMen vi må være fortrøstningsfulde, for selv om vi ikke har fået en europæisk forfatning, har vi vundet over Det Franske Akademi!
But let us calm ourselves and be consoled: we might not have a European constitution but we have won over the!
DanishFor hvis det kun drejer sig om at udveksle erfaringer af forskellig art, behøver man virkelig ikke et akademi i den forstand.
A College along these lines is not really needed just for the purpose of exchanging different types of experience.
DanishHun svarede mig, at man ifølge Det Franske Akademi kan sige enten» Madame le Président« eller» Madame la Présidente«.
She informed me that according to the Académie Française, one can say either 'Madame le Président ' or 'Madame la Présidente '.
DanishFra januar 2001 oprettes det europæiske politiakademi som et netværk af nationale uddannelsesinstitutioner, det vil sige et virtuelt akademi.
From January 2001 the European police college is set up as a network of national training institutes, a virtual academy.
DanishDe fleste af dem, som har udtalt sig indtil nu, synes at mene, at det er af afgørende betydning at have et enkelt permanent hjemsted for dette akademi.
The majority of those who have spoken so far seem to think that it is vital to have a single permanent seat for the college.
DanishMit spørgsmål er imidlertid, om Kommissionen fortsat har planer om at udarbejde en analyse om gennemførligheden af et egentligt akademi.
But the question I have is this: is the Commission still planning to conduct a study into the feasibility of making this college a fixed institution?
DanishJeg ville være meget taknemmelig, hvis dette akademi kunne blive placeret i grænseområdet mellem EU og ansøgerlandene, f.eks. i det østbayerske område.
I should be very grateful if this College could be located in the border area between the EU and the candidate countries, for example in East Bavaria.
DanishNår tillige Det Videnskabelige Akademi i USA er enig i nødvendigheden af aftalen, bør Bush-administrationen ikke have problemer med at vende tilbage til det gode selskab af ansvarsfulde stater.
As the US National Academy of Sciences agrees on the necessity of the agreement, the Bush administration should not have a problem returning to the ranks of responsible states.