Dansk-engelsk oversættelse af "akronym"

DA

"akronym" engelsk oversættelse

EN
DA

akronym {et}

volume_up
1. grammatik
akronym
Nu om stunder kan vi ikke søsætte noget nyt uden at lave et nyt akronym.
We cannot launch anything in today's world without making a new acronym.
Hvordan kan vi forvente, at et land har en identitet, når det benævnes med et akronym?
How can we expect a country to have an identity when it is called by an acronym?
Det er ikke en sigel, det er ikke et akronym, det er et navn, der nævnes flere steder i traktaten.
It is not an abbreviation nor an acronym, it is a name which comes into the Treaty several times.

Eksempelsætninger "akronym" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvordan kan vi forvente, at et land har en identitet, når det benævnes med et akronym?
How can we expect a country to have an identity when it is called by an acronym?
DanishNu om stunder kan vi ikke søsætte noget nyt uden at lave et nyt akronym.
We cannot launch anything in today's world without making a new acronym.
DanishDet er ikke en sigel, det er ikke et akronym, det er et navn, der nævnes flere steder i traktaten.
It is not an abbreviation nor an acronym, it is a name which comes into the Treaty several times.
DanishHr. formand, det latterlige er, at Europa-Parlamentet, som er en politisk organisation, kalder en stat ved et akronym.
Mr President, what is ridiculous is that this Chamber, which is a political organisation, calls a state by an acronym.
DanishAt have præciseret det, der på mange sprog kun var et akronym, et initialord, er ikke en ændring af traktaten, og vores jurister er alle enige på dette punkt.
The fact of clarifying what, in many languages, was no more than an acronym, an abbreviation, is not an amendment to the Treaty, and our legal experts are unanimous on that point.
DanishEn blomstrende og stabil særlig administrativ region, SARHK - jeg beder Dem undskylde dette akronym, men jeg har ikke fundet på det - er uden tvivl også den kinesiske regerings ønske.
A prosperous and stable Special Administrative Region, the SARHK - my apologies for this acronym, but I was not the one who thought it up - is doubtless what the Chinese Government wants too.