Dansk-engelsk oversættelse af "Akropolis"

DA

"Akropolis" engelsk oversættelse

DA

Akropolis {egennavn}

volume_up
1. geografi
Akropolis
Om: Nyt Akropolis-museum til Parthenon-skulpturerne
Subject: The new Acropolis Museum for the Parthenon Marbles
Endelig fandt underskrivelsesceremonien for tiltrædelsen sted ved foden af Akropolis, hvor det nye Parthenon-museum også ligger.
Finally, the accession signing ceremony took place at the foot of the Acropolis where the new Parthenon museum is also located.
Underskrivelsen af tiltrædelsestraktaterne ved foden af Akropolis og syv succesrige folkeafstemninger har så rigeligt levet op til dette mål.
The signing of the Accession Treaties beneath the Acropolis and seven successful referenda have amply met this goal.

Eksempelsætninger "Akropolis" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOm: Nyt Akropolis-museum til Parthenon-skulpturerne
Subject: The new Acropolis Museum for the Parthenon Marbles
DanishEndelig fandt underskrivelsesceremonien for tiltrædelsen sted ved foden af Akropolis, hvor det nye Parthenon-museum også ligger.
Finally, the accession signing ceremony took place at the foot of the Acropolis where the new Parthenon museum is also located.
DanishUnderskrivelsen af tiltrædelsestraktaterne ved foden af Akropolis og syv succesrige folkeafstemninger har så rigeligt levet op til dette mål.
The signing of the Accession Treaties beneath the Acropolis and seven successful referenda have amply met this goal.
DanishVist kan de stå alene, men deres værdi kommer rigtigt frem, når de er forenet med hele det værk, som de er en del af, og det er Akropolis.
They of course have autonomy, but they gain their value when they are united with the body they belong to and that is the Acropolis.
DanishVi er imidlertid under ingen omstændigheder forpligtet til en højtideligholdelse den 16. april i skyggen af Akropolis, skønt vi gerne ville være en del af festlighederne.
We are not in any way committed to a celebration on 16 April in the shadow of the Acropolis, however, though we would like to be part of it.
DanishDen bekræftede genskabelsen af Europa, og vi fejrede dette ved foden af Akropolis som et særligt symbol på videreførelsen af europæisk civilisation.
It confirmed the regeneration of Europe; we celebrated it on the foothills of the Acropolis, our wish being to provide a particular symbolism for the continuation of European civilisation.
DanishFølger vi formandskabets prioriteringsrækkefølge og tager udvidelsen som det første, var ceremonien den 16. april i Attalos-stoaen, på markedet ved siden af Akropolis, bestemt en vigtig begivenhed.
In line with the thinking of the Presidency, firstly, with regard to enlargement, the ceremony of 16 April in the Stoa, in the Market Square next to the Acropolis, was an important event.
DanishProblemet med Parthenonfrisen, som befinder sig på British Museum, selvom den hører hjemme på Akropolis i Athen, forgifter forholdet mellem to EU-medlemsstater, Det Forenede Kongerige og Grækenland.
The problem of the Elgin Marbles, which are currently in the British Museum although they belong to the Acropolis of Athens, is poisoning relations between two EU states, the UK and Greece.