Dansk-engelsk oversættelse af "aktier"

DA

"aktier" engelsk oversættelse

DA

aktier {flertal}

volume_up
1. finans
Og samme dag sprang kurserne på Renaults aktier i vejret med 13 % på børsen i Paris.
Yet the same day Renault shares soared by 13 % on the Paris stock market.
Formentlig kommer diskussionen også til at dreje sig om systemet med A- og B-aktier.
Presumably, the discussion would, then too, be focused upon the system of A and B shares.
Det indre marked for nyudstedelser af aktier og obligationer bliver snart en realitet.
The single European market in new issues of shares and bonds is set to become a reality.
They are not stocks and shares.
Når alt kommer til alt, beder vi dem blot om at være åbne om deres investeringer i aktier, som de anbefaler offentligheden at købe.
After all, we are simply asking them to be transparent about their investment in stocks they are recommending the public buy.
Vi gennemfører det i en tid, hvor kun 65 % af dem, som investerer i aktier i Tyskland, siger, at de vil fortsætte med det.
We are implementing this at a time when only 65 % of Germans who invest in stocks and shares state that they want to carry on doing so.

Eksempelsætninger "aktier" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe har alle et eller andet sted aktier hos regeringer, som vi ikke kan indløse.
You all have a stake in some government somewhere, on which we are not getting a return.
DanishOg samme dag sprang kurserne på Renaults aktier i vejret med 13 % på børsen i Paris.
Yet the same day Renault shares soared by 13 % on the Paris stock market.
DanishFormentlig kommer diskussionen også til at dreje sig om systemet med A- og B-aktier.
Presumably, the discussion would, then too, be focused upon the system of A and B shares.
DanishDet indre marked for nyudstedelser af aktier og obligationer bliver snart en realitet.
The single European market in new issues of shares and bonds is set to become a reality.
DanishMange mener, at dette har reddet det nordiske system med aktier med forskellige stemmerettigheder.
Many believe that this has rescued the Nordic system of shares with different voting values.
DanishPriserne på aktier inden for teknologien er steget på en måde, der ikke kan forsvares økonomisk.
The prices of shares in technology have risen in a such a way which cannot be justified economically.
DanishNæsten halvdelen af pensionsmidlerne blev i 1999 investeret i aktier, men på strenge vilkår.
In 1999, nearly half of the pension money was invested in shares, albeit under strict prudential conditions.
DanishAktionærer har aktier, men virksomheder er mere end blot et stykke papir, et investeringsobjekt.
Shareholders have shares, but enterprises are more than simply a piece of paper or an investment object.
DanishSpredningen over generationer og risici gør, at fondene kan investere så meget i aktier.
The fact that funds are spread over generations and risks means that the funds can invest in shares to such a high level.
DanishDenne virksomheds aktier er steget med 40 % som følge af begivenhederne den 11. september og derefter.
This company has seen a 40 % jump in share prices as a result of the events of 11 September and thereafter.
DanishI visse tilfælde sælges dets aktier på aktiemarkederne.
In some cases its shares are sold on the stock markets.
DanishHr. kommissær Bolkestein vil have os til at tro, at dette kun vedrører journalister, hvis de anbefaler aktier.
Commissioner Bolkestein would have us believe that it only concerns journalists if they recommend shares.
DanishHvis direktivet vedtages, fortsætter det svenske system med A- og B-aktier i en undtagelsessituation.
This is the only way of understanding the scale of the Union’ s fight to achieve real ‘ Corporate Social Responsibility’.
DanishAlstom-aktier falder efter foreløbig redning!
DanishMen du, Titley, har nogle aktier hos Blair.
DanishMange af dem, der har en værdipapirbeholdning, selv en ret beskeden beholdning, har i dag europæiske aktier i en investeringsforening.
Many owners of investment portfolios, even on a limited scale, now own European SICAV mutual funds.
DanishDerfor skal indstillingen til aktier ændres og besiddelsen af aktier fremmes som kilde til ekstra egenkapital.
That is why the attitude to shares has to change and share-ownership must be encouraged as an additional source of equity capital.
DanishDe nævnte den nederlandske situation vedrørende -aktier, hvilket er noget, som vi begge er opmærksomme på.
The Commission believes that the current provisions of the merger regulation allow for efficient and appropriate assessment procedures.
DanishEndvidere har Royal Mail aktier i en postvirksomhed i Sverige, fordi det her kan konkurrere på det åbne marked.
I have noticed that the Royal Mail has shares in a postal company in Sweden because over there, it can compete within an open market.
DanishFra 2003 vil et integreret værdipapirmarked give profitjægerne mulighed for at spekulere i aktier og obligationer.
Between now and 2003 a single market in securities will be established to allow a few profiteers to speculate in shares and bonds.