Dansk-engelsk oversættelse af "aktieselskab"

DA

"aktieselskab" engelsk oversættelse

EN
DA

aktieselskab {et}

volume_up
aktieselskab
volume_up
plc {substantiv}
aktieselskab
volume_up
plc {substantiv} [fork.] (Public Limited Company)

Eksempelsætninger "aktieselskab" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi må kæmpe i forbindelse med direktivet om det europæiske aktieselskab.
We are having to fight as regards the directive on the European Company statute.
DanishHvorfor skulle dette europæiske aktieselskab egentlig være så attraktivt?
Why should this European limited liability company be such an attractive prospect?
DanishDesuden kræver vi mulighed for medvirken i det påtænkte europæiske aktieselskab.
In addition, we demand the opportunity to participate in the planned European limited company.
DanishTypisk for dette er, at sagen om det europæiske aktieselskab på ny er kørt fast.
A typical example is that the issue of the European company statute has again reached stalemate.
DanishHvilke rammebetingelser er det europæiske aktieselskab baseret på?
On which basic conditions is this European limited liability company founded?
DanishDesuden vil jeg endnu en gang henlede opmærksomheden på statutten for det europæiske aktieselskab.
I also want to ask again for attention be paid to the European company statute.
DanishDet samme vil muligvis være tilfældet for det europæiske aktieselskab.
Perhaps things will not be different with this form of European limited liability company.
DanishDet er vanvittigt, at der i det europæiske marked endnu ikke findes et europæisk aktieselskab.
It is crazy that we have a European market but as yet no European company.
DanishDer er næsten, det håber jeg, opnået enighed i Rådet om direktivet om et europæisk aktieselskab.
The Council is, so I hope, about to agree the European company directive.
DanishDet Europæiske Folkeparti tillægger tilvejebringelse af det europæiske aktieselskab afgørende betydning.
The European People's Party attaches enormous importance to a European company.
DanishDer vil ikke være et europæisk aktieselskab, men derimod 15 europæiske aktieselskaber.
There will not be one European limited liability company, but 15 European limited liability companies.
DanishJeg nævner blot forslaget til et europæisk aktieselskab.
I would mention just the proposal for a Statute for the European Company.
DanishHvorfor skal der så dannes et europæisk aktieselskab?
Why should we create a European limited liability company?
DanishHvis vi talte om det europæiske aktieselskab, ville der her være repræsenteret en række tv-selskaber.
If we had been discussing the European limited company, there would have been several television crews in the gallery.
DanishVi ved, at man forhandlede om det europæiske aktieselskab i over 30 år, og at vi endnu ikke er nået frem til vores ultimative mål.
In future, these programmes will be combined in the Competitiveness and Innovation Programme.
DanishDet europæiske aktieselskab kunne ikke bringes videre, og kødkrigen, som overtræder de europæiske love, fortsætter.
The idea of a European limited company could not be taken forward, and the illegal beef war in Europe continues.
DanishVi er af den overbevisning, at det vil være mere effektivt at give statutten for det europæiske aktieselskab en højere status.
It is our belief that it would be more effective to advance the status of the European Companies Statute.
DanishErhvervslivet i Den Europæiske Union presser jo på for at få vedtægter for et Europa-aktieselskab eller et europæisk selskab.
The economy of the European Union presses for a statute on a European public company or a European company.
DanishAt vi er startet et sted, at vi vil løse dette problem, og at vi måske kan få dette europæiske aktieselskab ud af dødvandet.
We have started along the road, we are going to resolve the problem and maybe finally get this European company sorted out.
DanishEn aftale om statutten for Det Europæiske Aktieselskab er essentiel, hvis vi ønsker, at flere SMV ' er skal blive europæiske.
An agreement on the European company statute is essential if we wish to see more SMEs reach their full potential in Europe.