Dansk-engelsk oversættelse af "aktion"

DA

"aktion" engelsk oversættelse

EN
DA

aktion {en}

volume_up
En sådan aktion skal ikke udelukkende finansieres af Fællesskabets budget.
It should not be seen that such action is financed only by the Community budget.
Militær aktion var desværre uundgåelig i lyset af Milosevics reaktioner.
Military action was sadly unavoidable in the light of Milosevic's response.
Vi overvejer stadig en aktion ved Menneskerettighedskommissionen.
We are still considering action at the Commission on Human Rights.

Eksempelsætninger "aktion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHan betegner det som en tilfredsstillende og vellykket aktion med gode resultater.
He has declared it to be a good and successful action with satisfactory results.
DanishDette nye forslag til en fælles aktion sigter på at indføje to ekstra elementer.
This new proposal for a joint action aims at incorporating two additional elements.
DanishI 1997 vedtog Rådet en fælles aktion om opretholdelse af den offentlige orden.
In 1997, the Council approved a joint action on the maintenance of law and order.
DanishJeg foreslår derfor, at vi bestræber os på i fællesskab at fuldføre denne aktion.
I therefore propose that together we undertake to ensure that this is done.
DanishNu vil de markere sig til højre, og derfor har de gennemført denne aktion.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
DanishEn sådan aktion skal ikke udelukkende finansieres af Fællesskabets budget.
It should not be seen that such action is financed only by the Community budget.
DanishResultaterne af denne politiske aktion på EU-plan kan ikke være mere lovende.
The results of this political action at European level could not be more heartening.
DanishJeg mener, at dette spørgsmål er så alvorligt, at det kræver en særlig aktion.
I believe this question is so serious that it requires some special action.
DanishSom tysk socialdemokrat ligger aktion 4 mig dog også utroligt meget på sinde.
The fourth action is also very important to me, as a German Social Democrat.
DanishNetop denne aktion er noget, som gør os opmærksom på den europæiske kulturs betydning.
This action, in particular, makes us aware of the importance of European culture.
DanishDenne aktion er nødvendig for at skabe en holdbar situation for albanerne i Kosovo.
That action is necessary if the Albanians are to have any future in Kosovo.
DanishDet er De Forenede Nationer begyndt at gøre gennem sin task force for finansiel aktion.
The United Nations has started to do this through its financial action task force.
DanishDen har bidraget til at understrege behovet for samordnet aktion fra Unionens side.
I am not quite certain that any Member States put'spanners in the works '.
DanishDen vold, der er opstået efter denne militære aktion, er virkelig bekymrende.
The violence that has followed this military action is extremely worrying.
DanishEn koordineret aktion ville helt sikkert være i vores børns interesse i hele Europa.
A coordinated campaign would surely benefit our children all across Europe.
DanishUden en sådan aktion tror jeg ikke, EU vil få held med sine aktiviteter.
Without things of that sort I think that the Union will fail in its activities.
DanishI 1998 bekræftede Domstolen, at denne aktion falder ind under artikel K.3.
The Court of Justice has confirmed in 1998 that this action falls under Article K.3.
DanishHver enkelt aktion er vigtig, men sammen udgør de opskriften på en langsigtet succes.
Each is important in itself, but together they form the recipe for long-term success.
DanishI forbindelse med aktion V, Supplerende foranstaltninger, var der ingen projekter i 2000.
In 2000, there were no projects in Action 5, which deals with support measures.
DanishFor det første, og det er sagt flere gange før, skal der iværksættes en fælles aktion.
Firstly, and it has been said many times before, there must be joint action.