Dansk-engelsk oversættelse af "aktionær"

DA

"aktionær" engelsk oversættelse

DA

aktionær {en}

volume_up
1. finans
aktionær
volume_up
shareholder {substantiv} [brit.eng.]
Desuden er Den Europæiske Union ikke aktionær i Den Europæiske Centralbank.
Furthermore, the European Union is not a shareholder of the European Central Bank.
For nogle virksomheder er det endda den eneste aktionær.
It is even the sole shareholder in a few companies.
Til sidst lidt om EU som største aktionær i EBRD.
Lastly, I turn to the European Union as the majority EBRD shareholder.
aktionær (også: andelshaver)

Eksempelsætninger "aktionær" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDesuden er Den Europæiske Union ikke aktionær i Den Europæiske Centralbank.
Furthermore, the European Union is not a shareholder of the European Central Bank.
DanishTil sidst lidt om EU som største aktionær i EBRD.
Lastly, I turn to the European Union as the majority EBRD shareholder.
DanishJeg har endnu ikke mødt en aktionær, som accepterer det!
I have yet to encounter a shareholder who would accept that.
DanishFor nogle virksomheder er det endda den eneste aktionær.
It is even the sole shareholder in a few companies.
DanishKommissæren ved formentlig godt, at det irske jernbanesystem drives af et statsligt selskab, som regeringen er aktionær i.
The Commissioner is probably aware that the Irish rail system is run by a state company in which the government is a shareholder.
DanishJeg er selv aktionær.
DanishDet er noget, som kan få en forretningsmand eller en aktionær til at drømme, men som helt sikker ikke får de fleste af vores borgere til at drømme.
This may make entrepreneurs ' and shareholders ' mouths water, but it certainly will not appeal to most of our fellow citizens.
DanishJeg vil imidlertid pege på, at ledelsesbeslutninger kan blive forelagt domstolene af enhver aktionær, hvis de ikke tager hensyn til aktionærernes interesser.
However, I may point out that if they do not take shareholders ' interests into account, management decisions may be contested by any shareholder before the courts.
DanishFor det første er der tale om en helt ny type forhold på institutionelt niveau, eftersom EBRD er den eneste internationale institution, som Europa-Kommissionen er aktionær i.
First, this is an entirely innovative relationship at the institutional level, since the EBRD is the only international institution of which the European Commission is a shareholder.