Dansk-engelsk oversættelse af "aktiv"

DA

"aktiv" engelsk oversættelse

DA

aktiv {adjektiv}

volume_up
Regionalisering betyder altså selvforvaltning og ansvar og aktiv deltagelse.
Regionalisation therefore means self-management, responsibility and active participation.
Kommissionen har dog allerede været ret aktiv inden for forebyggelse.
However, the Commission has already been quite active on the preventive side.
Menneskerettigheder er ikke mindre betydningsfulde end terrorisme eller aktiv samhandel.
Human rights are not subordinate to terrorism or active commerce.
Kommissionen er fortsat aktiv inden for den nordiske dimension.
The Action Plan for 2004– 2006 lays down the guidelines for the next three years.
Vi opfordrer den til at blive aktiv og forelægge en lovgivning herom.
We are calling on it to take action and bring forward appropriate legislation.
Aktion 4 er " Aktiv europæisk erindring i hele Europa ".
Action 4 is ‘ Active European remembrance throughout Europe’.
aktiv (også: praktisk)
aktiv (også: livlig, livfuld)

Eksempelsætninger "aktiv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ønsker at sikre, at EU kan spille en aktiv rolle i alle disse bestræbelser.
We are aware that this climate change agreement also entails costs for industry.
DanishEksempelvis har Danmark og Sverige taget fat på en aktiv integrationspolitik.
For example, Denmark and Sweden have set to work on active integration policies.
DanishDet er en del af det moderne samfund, at man er aktiv flere forskellige steder.
Modern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
DanishDen har været det vigtigste aktiv i dette enestående værk i Europas historie.
It has been the essential guarantee of an achievement unique in European history.
DanishDet er en indledende øvelse i en mere åben og mere aktiv europæisk kommunikation.
It is a first exercise in more open, more pro-active European communication.
DanishDen japanske Jakuza er ikke kun aktiv i Tokyo, men også i Düsseldorf og Toronto.
The Japanese Yakuza are not just active in Tokyo, but also in Düsseldorf and Toronto.
DanishPartnerlande og civilsamfund spiller en stor og aktiv rolle i denne proces.
Partner countries and civil society play a major and active role in this process.
DanishNår dette er sagt, så er der en række ulemper og risici ved aktiv forædling.
That said, agricultural product refunds present a range of risks and disadvantages.
DanishUnionen skal være meget aktiv i bekæmpelsen af de transnationale kriminelle netværk.
The Union will have to strive hard to combat transnational criminal networks.
DanishOrganisationen» Læger uden grænser« er her meget aktiv og støttes af os.
Médecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
DanishMere Europa er også en Union, der er mere aktiv i forsvaret af menneskerettighederne.
More Europe also means a Europe that is more active in the defence of human rights.
DanishVi har desuden brug for en virksomhedsret, som forbinder medejerskab og aktiv medvirken.
Second: we need an enterprise law that coordinates co-ownership and cooperation.
DanishLad os starte med at genopbygge Unionen med aktiv deltagelse fra medlemsstaternes side.
Let us start to rebuild the Union with the active involvement of Member States.
DanishKommissionen skal spille en aktiv rolle i lighed med Rådet og Parlamentet.
The Commission needs to play an active role, as do the Council and Parliament.
DanishDet kræver en aktiv indsats at revolutionere den måde, samfundet tænker på.
Bringing about such a revolution in the way society thinks requires active efforts.
DanishNu har EU besluttet at spille en aktiv rolle i forhold til konfliktforebyggelse i Afrika.
Now, the EU has decided to play an active role in conflict prevention in Africa.
DanishJeg forestiller mig, at vi skal spille en meget aktiv rolle på Johannesburg-mødet.
I can imagine our having to play that role very actively in Johannesburg.
DanishVi må derfor gøre en indsats for at sikre, at aktiv aldring bliver en realitet.
We must therefore strive to ensure that active ageing becomes a reality.
DanishVi håber selvfølgelig, at det demokratiske parti vil tage aktiv del i disse samtaler.
Obviously we hope that the Democratic Party will take an active part in these talks.
DanishMen omvendt drejer det sig for os også om at give aktiv støtte til positive udviklinger.
At the same time, however, we also wish to give active support to positive trends.