Dansk-engelsk oversættelse af "aktiv dødshjælp"

DA

"aktiv dødshjælp" engelsk oversættelse

DA

aktiv dødshjælp {en}

volume_up
aktiv dødshjælp
Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er mere end en samfundsdebat.
The problem of euthanasia is more than a social debate.
Vi er modstandere af enhver form for død, som mennesker forårsager, såsom abort og aktiv dødshjælp.
We are opposed to deaths caused by man's interference, such as abortion and euthanasia.
Et klart eksempel herpå er punkt 18 om aktiv dødshjælp.
A clear example is paragraph 18 on euthanasia.

Eksempelsætninger "aktiv dødshjælp" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi er modstandere af enhver form for død, som mennesker forårsager, såsom abort og aktiv dødshjælp.
We are opposed to deaths caused by man's interference, such as abortion and euthanasia.
DanishDenne stemmeforklaring vedrører artikel 15 om afkriminalisering af frivillig aktiv dødshjælp.
This explanation of vote relates to Article 15, referring to the question of decriminalising active euthanasia.
DanishSpørgsmålet om aktiv dødshjælp er mere end en samfundsdebat.
The problem of euthanasia is more than a social debate.
DanishEt klart eksempel herpå er punkt 18 om aktiv dødshjælp.
DanishVi ser således med yderst kritiske øjne på en betænkning, hvor man også forsøger at liste aktiv dødshjælp ind ad bagdøren.
We are therefore extremely critical of a report which also seeks to introduce euthanasia by the back door.
DanishVi mener også, at aktiv dødshjælp er noget, som hvert enkelt medlemsland skal kunne beslutte på egen hånd.
We want to create a Union, the foundation for which is humanitarianism, tolerance, human dignity and the equal value of human beings.
DanishFaktisk får baronesse Ludfords indlæg mig til at overveje, om man skulle støtte en form for politisk aktiv dødshjælp!
Mind you, Baroness Ludford's speech suggests to me that there might be some form of political euthanasia which I would support.
DanishFølgelig er der ingen objektiv grund til, at spørgsmålet om afkriminalisering af frivillig aktiv dødshjælp skulle indgå i betænkningen.
It follows that there is no objective reason why the question of decriminalising active euthanasia should appear in this report.
DanishDen europæiske arrestordre må under ingen omstændigheder bringe den nederlandske praksis med hensyn til abort, aktiv dødshjælp og narkotika i fare.
Under no circumstances must the European arrest warrant jeopardise Dutch practice on abortion, euthanasia and drugs.
DanishFlere medlemsstater, herunder Nederlandene, vil gøre alt for at undgå udlevering på grund af f.eks. aktiv dødshjælp eller abort.
Various Member States, including the Netherlands, will indeed make every effort to prevent surrender for euthanasia or abortion, for example.
DanishMan henviser i den forbindelse til den berettigede kamp mod dødstraffen, terrorisme og aktiv dødshjælp, men man glemmer abortproblemet.
Reference is rightly made in this context to combating the death penalty, terrorism and euthanasia, but the problem of abortion has been overlooked.
DanishI stedet for at rette al kritik imod terapeutisk kloning og aktiv dødshjælp er det mere logisk, at disse partier netop er mere kritiske på dette punkt.
Instead of focusing all criticism on therapeutic cloning and voluntary euthanasia, it would have been more natural for these parties to be more critical on this of all points.
DanishDet er højst usædvanligt, at de har støttet behandlingen af spørgsmålet om aktiv dødshjælp på fællesskabsplan, og jeg tager det til efterretning i forbindelse med den kommende valgkampagne.
It is quite extraordinary that they have supported raising the matter of euthanasia in a Member State at European level, and I note this for the forthcoming election campaign.

Lignende oversættelser "aktiv dødshjælp" på engelsk

aktiv adjektiv
aktiv substantiv
aktiv kundekonto substantiv
English