Dansk-engelsk oversættelse af "aktiver"

DA

"aktiver" engelsk oversættelse

EN
DA

aktiver {flertal}

volume_up
1. finans
aktiver (også: formueværdier)
Vi skal øjeblikkeligt indefryse deres oversøiske aktiver og indføre rejseforbud.
Steps should be taken immediately to freeze their overseas assets and to impose a travel ban.
Parlamentet har modtaget et forslag til forordning om indefrysning af aktiver.
The House has received a proposed regulation on the freezing of assets.
Vi må forhindre, at de overfører deres aktiver til andre lande i Fællesskabet.
They must be prevented from transferring their assets anywhere within the Community.

Eksempelsætninger "aktiver" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi må forhindre, at de overfører deres aktiver til andre lande i Fællesskabet.
They must be prevented from transferring their assets anywhere within the Community.
DanishDen rummer de aktiver, som sikrer udviklingen for fremtidige generationer.
Our responsibility as elected representatives is to preserve a rich biodiversity.
DanishVi skal også styrke vores politikker, så vi kan fastfryse terroristernes aktiver.
We also need to strengthen our policies to freeze assets of terrorists.
DanishParlamentet har modtaget et forslag til forordning om indefrysning af aktiver.
The House has received a proposed regulation on the freezing of assets.
DanishAlene i mit land afhænger aktiver til en værdi af flere milliarder af denne fremgangsmåde.
In my country alone, assets measurable in billions are dependent on this approach.
DanishVi bør gribe direkte ind over for præsident Mugabes aktiver uden for Zimbabwe.
We should take direct action against assets that President Mugabe owns outside of Zimbabwe.
DanishVi skal øjeblikkeligt indefryse deres oversøiske aktiver og indføre rejseforbud.
Steps should be taken immediately to freeze their overseas assets and to impose a travel ban.
DanishBulgarien og Rumænien vil være skattede aktiver, hvis bare vi giver dem den mindste chance.
Bulgaria and Romania will be treasured assets, if only we give them half a chance.
DanishØnsket om en bedre udnyttelse af de aktiver er en af årsagerne til denne meddelelse.
Making better use of those assets is one of the reasons for presenting this communication.
DanishJeg glæder mig også over, at forslaget om en indefrysning af aktiver er blevet accepteret.
I am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.
DanishEuropa besidder andre aktiver og andre kreative kilder til at vinde eksportmarkedsandele.
Europe has other assets and other creative ways of finding export markets.
DanishUnionen, dens aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.
The Union, its assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.
DanishDer er også opnået enighed om en afgørelse om indefrysning af aktiver og bevismidler.
In addition, agreement has been reached on a decision on the freezing of assets and evidence.
DanishInvesteringer i it-aktiver er imidlertid sædvanligvis små, hvis man overhovedet bemærker dem.
There is no need for the scope of patent law to be extended to cover computer programs.
DanishFjern tekstetiketter til knapper, aktiver eller deaktiver funktioner i Toolbar og meget mere.
Remove button text labels, enable or disable Toolbar features, and more.
DanishDesværre er der i det traditionelle regnskab ikke meget plads til ikke-mærkbare aktiver.
Unfortunately, traditional accountancy methods attach little importance to intangible assets.
DanishDer bør ske en fastfrysning af alle udenlandske aktiver, som besiddes af Mugabe og hans familie.
All Mugabe's foreign assets and all those of his family should be frozen.
DanishDet handler om gensidig anerkendelse af beslutninger, fastfrysning af aktiver og bevismateriale.
This concerns mutual recognition of decisions, and the freezing of assets and evidence.
DanishDer ydes ikke yderligere statsstøtte som led i salget af en virksomhed eller enkelte aktiver.
No further State aid shall be granted as part of the sale of any company or individual assets.
DanishDen forelægger endvidere en oversigt over Unionens aktiver og passiver.
The Commission shall also forward to them a financial statement of the Union's assets and liabilities.