Dansk-engelsk oversættelse af "aktivt"

DA

"aktivt" engelsk oversættelse

DA

aktivt {adverbium}

volume_up
Parlamentet skal deltage aktivt i overvågningen af programmernes udførelse.
Parliament must be actively involved in monitoring the implementation of the programme.
Kommissionen deltager aktivt i initiativet Livestock Environment and Development.
The Commission participates actively in the Livestock Environment and Development initiative.
Kommissionen fremmer aktivt topmødets anbefalinger på dette område.
The Commission is actively promoting the summit’ s recommendations in this area.

Eksempelsætninger "aktivt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish1998 var året, hvor vi for første gang engagerede os aktivt i Europas forsvar.
1998 was the year in which we first engaged with the reality of Europe's defence.
DanishDet er et charter for borgerne, som har deltaget meget aktivt i dets udarbejdelse.
It is a Charter for the citizens, who have participated actively in its creation.
DanishMen jeg kan desværre ikke forpligte mig til gøre noget aktivt i den retning.
Unfortunately, however, I can only give you a personal commitment on that point.
DanishIkke engang de mest radikale tilhængere af fri abort slår aktivt til lyd for abort.
Not even the most radical pro-choice supporters are actively advocating abortion.
DanishDen Europæiske Union har nu i nogen tid aktivt søgt at opnå et globalt moratorium.
The European Union has been for some time now actively seeking a global moratorium.
DanishMinisterpræsident Putin oplyste, at Rusland ønsker at deltage aktivt i dette arbejde.
Prime Minister Putin said that Russia wanted to play an active part in this work.
DanishJeg mener, at vi skal arbejde konstruktivt og aktivt med på denne definition.
I believe that we should constructively and actively participate in defining these.
DanishCenterpartiet har aktivt arbejdet for en afvikling af atomkraften i Sverige.
The Centre Party has been a driving force for phasing out nuclear power in Sweden.
DanishEn ny og værdifuld diskussion er begyndt, og vi ønsker at deltage aktivt i den.
A new and valuable discussion has commenced, and we want to take an active part in it.
DanishJeg ser dette som en lejlighed for Dem til aktivt at inddrage de 10 nye medlemsstater.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
DanishVil det gå aktivt til værks her, for at disse midler ikke sættes over styr til dette?
Will it take action here to ensure that this money is not wasted for that purpose?
DanishDen Europæiske Union kan bidrage aktivt til dette gennem PHARE-programmet.
The European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
DanishHan havde dengang Mitterrand og Kohl, som støttede det europæiske fremskridt aktivt.
At that time, he had Mitterrand and Kohl, who actively supported European progress.
DanishDerfor er det vigtigt, at vi også på dette område arbejder aktivt imod misbrug.
It is therefore important that, in this area too, we should actively combat drug abuse.
DanishSpændet mellem aktivt beskæftigede og pensionister bliver stadig større.
The gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
DanishDet er Kommissionens bestemte hensigt på alle måder at deltage aktivt i dette arbejde.
The Commission is determined to play a part in this work in every way that it can.
DanishUnionens medlemsstater har aktivt gjort en indsats også for disse forhandlinger.
The Union Member States have also actively supported these negotiations.
DanishFru Ludfords betænkning indgår aktivt i denne kamp i kraft af dens klarsynethed.
Due to its clear-sightedness, Mrs Ludford's report actively contributes to this approach.
DanishJeg arbejder aktivt for et ja i den folkeafstemning, som jeg håber vil finde sted.
I am actively canvassing for a yes-vote in the referendum which I hope will be carried.
DanishJeg håber inderligt, at Rådet og Kommissionen aktivt støtter denne opfordring.
I sincerely hope that the Council and the Commission will actively support this appeal.