Dansk-engelsk oversættelse af "akut behov"

DA

"akut behov" engelsk oversættelse

EN
DA

akut behov {et}

volume_up
Her i Parlamentet var vi klar over, at der var et akut behov for dette direktiv.
We in Parliament were conscious of the urgency of this directive.
Der er et akut behov for at indgå en aftale om international beskatning af brændstof til fly.
It is a matter of urgency that agreement be reached on the international taxation of aviation fuel.
Parlamentet begynder at føle et stadig mere akut behov for at skabe større sammenhæng inden for arbejdsmarkedets parters aktiviteter.
Parliament is beginning to feel a sense of urgency about the need to give greater coherence to the work of the social partners.

Eksempelsætninger "akut behov" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen aktuelle situation gør, at der er et akut behov for støtte i vores lande.
The reality at the moment is that there is an urgent need for help in our countries.
DanishJeg skal afslutningsvis påpege, at verden ikke har et akut behov for flere konflikter.
I would end by saying that the world is not in acute need of more conflicts.
DanishHvis det er det, de vælger at gøre, så er det sandt, at der er et akut behov for regler.
If this is what they choose to do, then it is true that rules are desperately needed.
DanishHer i Parlamentet var vi klar over, at der var et akut behov for dette direktiv.
We in Parliament were conscious of the urgency of this directive.
DanishFrem for alt børn og ældre mennesker har akut behov for vores hjælp.
Children and the elderly, in particular, are urgently dependent on our help.
DanishDe har behov for akut nødhjælp for at overleve, mælk, vand og telte.
They urgently need aid such as food, water and shelter in order to survive.
DanishI løbet af nogle år bliver der et akut behov for arbejdskraft i EU.
Within the next few years there will be an acute labour shortage in the EU.
DanishHer er der nemlig akut behov for en mere effektiv og gennemsigtig observation og kontrol.
It is there that we urgently need more efficient and transparent monitoring and controls.
DanishHvis der er behov for akut hjælp i udlandet, har alle samme rettigheder.
If acute help is needed abroad, then everyone has the same rights.
DanishEU har således et akut behov for at reformere sit finansieringssystem.
In this context, the EU urgently needs to reform its funding system.
DanishDer er et stort, akut behov for erstatning og støtte til de ramte.
There is a serious and immediate need for compensation for the victims.
DanishDer er et akut behov for at oprette et europæisk civilbeskyttelseskorps.
There is an urgent need to set up a European civil defence corps.
DanishSammenfattende kan jeg sige, at der er akut behov for et revideret direktiv 90 / 220.
To conclude, we urgently need a revised Directive 90/ 220.
DanishKort sagt har vores tekster et akut behov for komme på afvænning.
Our addiction to acronyms has spawned a new language: Eurospeak.
DanishDer er et akut behov for at indgå en aftale om international beskatning af brændstof til fly.
It is a matter of urgency that agreement be reached on the international taxation of aviation fuel.
DanishEuropa-Parlamentet har således et akut behov for information.
The European Parliament therefore needs information immediately.
DanishEU har derfor et akut behov for en samordnet, strategisk og konsekvent politik på dette område.
The EU is therefore in desperate need of a coordinated, strategic and consistent policy in this area.
DanishDer er akut behov for handling inden for en række spørgsmål.
There is an urgent need for action on a variety of subjects.
DanishHer er et akut behov for en strukturændring, men landets regering holder sig mest til privatiseringer.
This structural change is pending, while our government is confining itself mainly to privatisation.
DanishFor det andet er der et akut behov for et harmoniseret system i hele Europa i form af en EU-operation.
Second, there is an urgent need for a Europe-wide harmonised system of operations by way of an EU-ops.

Lignende oversættelser "akut behov" på engelsk

akut adjektiv
English
behov substantiv
grundlæggende behov substantiv
English