Dansk-engelsk oversættelse af "alarm"

DA

"alarm" engelsk oversættelse

EN

"alarm" dansk oversættelse

volume_up
alarm {substantiv}
volume_up
fire alarm {substantiv}
DA

alarm {en}

volume_up
alarm (også: vækkeur)
volume_up
alarm {substantiv}
Det er på tide, at Europa slår alarm og påtager sig sit ansvar.
It is time for Europe to raise the alarm and to take up its responsibilities.
Det var ikke kun de faglige organisationer, men også arbejdsgiverne, som slog alarm.
It is not just the trade union associations, but it was also the employers who sounded the alarm.
Når I blæser Alarm med dem skal Lejrene på Østsiden bryde op;
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
alarm (også: beredskab)
volume_up
alert {substantiv}
Til sidst vil jeg gerne slå alarm mod den bevægelse, der er i gang.
Finally, I must alert the House to the latest developments.
Nordamerika oplever i øjeblikket, at der slås alarm i forbindelse med deres blodprodukter på grund af en virus fra en vestlig ø.
North America is currently experiencing a blood product safety alert caused by a virus from a western island.
I nogle dage har organisationen Médecins du monde i Frankrig lagt an til at slå alarm over for sulten og tørken i Afghanistan.
In France, Médecins du Monde has been rallying its efforts over the last few days to alert people about the famine and drought in Afghanistan.
alarm (også: advarsel, varsling)
Hr. formand, ærede medlemmer, der blev første gang slået alarm om nedbrydningen af ozonlaget i 1970.
Mr President, ladies and gentlemen, the first warning call about the reduction in the ozone layer was sounded in 1970.
Hér må jeg dog lige slå alarm, for vi må ikke sammenblande den smidige og tydelige ramme med sikkerhedsreglerne.
On this point I sound a note of warning since we must not confuse a flexible and clearly defined framework with safety measures.
Kogalskabskrisen ville ikke have spredt sig, hvis der allerede ved den første alarm var truffet modige beslutninger.
The BSE crisis could have been avoided, had more courageous decisions been taken as soon as the first warning signs emerged.
EN

alarm {substantiv}

volume_up
alarm (også: alert, warning)
It is time for Europe to raise the alarm and to take up its responsibilities.
Det er på tide, at Europa slår alarm og påtager sig sit ansvar.
It is not just the trade union associations, but it was also the employers who sounded the alarm.
Det var ikke kun de faglige organisationer, men også arbejdsgiverne, som slog alarm.
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Når I blæser Alarm med dem skal Lejrene på Østsiden bryde op;
Let these figures and the Commission's reasoning represent both alarm bells and carrots when the work on the economic guidelines is completed.
Gid disse tal og Kommissionens ræsonnement måtte blive både et vækkeur og en gulerod, når arbejdet med de økonomiske retningslinjer fuldføres!

Eksempelsætninger "alarm" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSelv Abraham Burg, som er tidligere formand for Knesset, har slået alarm.
Even Mr Abraham Burg, a former President of the Knesset, raised the alarm.
DanishDet er på tide, at Europa slår alarm og påtager sig sit ansvar.
It is time for Europe to raise the alarm and to take up its responsibilities.
DanishNår I blæser Alarm med dem skal Lejrene på Østsiden bryde op;
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
DanishDet var ikke kun de faglige organisationer, men også arbejdsgiverne, som slog alarm.
It is not just the trade union associations, but it was also the employers who sounded the alarm.
DanishMen når Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse på almindelig Vis ikke Alarm.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
DanishEr der måske en ny alarm om nye baciller, som spreder sig her?
Is there by any chance some new scare about new germs spreading here?
DanishDer blev slået alarm via Europa-Parlamentet og den interne revision, men Kommissionen handlede alt for sent.
This is a key factor in the future auditing of the European Development Fund.
DanishTil sidst vil jeg gerne slå alarm mod den bevægelse, der er i gang.
Finally, I must alert the House to the latest developments.
DanishWHO har slået alarm om dette, og derfor bør vi forbedre situationen for vores sundhedsinformation.
The WHO has called attention to this and we must therefore improve the situation with regard to our health information.
DanishHr. formand, ærede medlemmer, der blev første gang slået alarm om nedbrydningen af ozonlaget i 1970.
Mr President, ladies and gentlemen, the first warning call about the reduction in the ozone layer was sounded in 1970.
DanishDet slår alarm over diktatorens væbnede undertrykkelse af en fredelig demonstration af det belarussiske folk.
It sounds an alarm bell over the dictator’ s armed suppression of a peaceful demonstration by the Belarus people.
DanishDe små chokoladeproducenter kom for at slå alarm over for deres folkevalgte ved mødeperioden i januar i Strasbourg.
The small specialist chocolate-makers came to warn Members of Parliament at January's part-session in Strasbourg.
DanishJeg tror også, at det i sikkerhedens interesse er en vigtig forholdsregel, såfremt der på et tidspunkt virkelig udløses alarm.
I think serious precautions should be taken in the interests of safety, for what if an alarm were to go off?
DanishForskerne slår alarm, fordi udgifterne hertil eksploderer og snart vil antage uanede højder.
That is what this proposal brings across and that is what the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wholehearted supports.
DanishNordamerika oplever i øjeblikket, at der slås alarm i forbindelse med deres blodprodukter på grund af en virus fra en vestlig ø.
North America is currently experiencing a blood product safety alert caused by a virus from a western island.
DanishFor det andet vil jeg da benytte denne drøftelse til at slå lidt alarm i forbindelse med forløbet af Barcelona-processen.
Secondly, I would like to take this opportunity to raise the alarm over the way the Barcelona process was conducted.
DanishKogalskabskrisen ville ikke have spredt sig, hvis der allerede ved den første alarm var truffet modige beslutninger.
The BSE crisis could have been avoided, had more courageous decisions been taken as soon as the first warning signs emerged.
DanishHér må jeg dog lige slå alarm, for vi må ikke sammenblande den smidige og tydelige ramme med sikkerhedsreglerne.
On this point I sound a note of warning since we must not confuse a flexible and clearly defined framework with safety measures.
DanishDet er rustningsindustrien, som ikke er rede til at tilpasse sig en nedrustningstids nye målestok, og som slår alarm.
It is the arms industry that is not prepared to adapt to the new criteria of an age of disarmament and that is sounding the alarm.
DanishJeg mener, at beviserne er overvældende, eftersom der blev slået alarm om misforholdene i Eurostat, længe inden Kommissionen valgte at handle.
A great deal of work remains to be done in this regard by the Commission before we can be given proper accounts for this.