Dansk-engelsk oversættelse af "alarmsystem"

DA

"alarmsystem" engelsk oversættelse

DA

alarmsystem {et}

volume_up
alarmsystem
Ulykken under Den Engelske Kanal- hvor man benytter et moderne alarmsystem - kunne have udløst en kæmpe katastrofe med mange dødsfald.
The accident in the Channel Tunnel - where there is a modern alarm system - could have caused heavy loss of life.
Til dette formål indføres der et særligt, øjeblikkeligt alarmsystem, og Kommissionen får mulighed for at give medlemsstaterne en formel advarsel, så de griber ind.
It includes a special immediate alarm system and entitles the Commission to send a formal reminder to the Member States to take action.

Eksempelsætninger "alarmsystem" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har etableret et alarmsystem, der er effektivt, men utilstrækkeligt.
We have established a warning system that is effective, but insufficient.
DanishOg vi indfører til dette formål et hurtigt alarmsystem for at opdage udskridninger.
And, to that end, we shall be instituting an early warning system to detect any discrepancies.
DanishEn sådan observatørkommission skulle så at sige fungere som et politisk alarmsystem.
Such a commission of observers would operate as a political early-warning system, so to speak.
DanishEt alarmsystem for landebestemte chok er også nødvendigt.
We also need an early warning mechanism in respect of shocks that affect single countries.
DanishUlykken under Den Engelske Kanal- hvor man benytter et moderne alarmsystem - kunne have udløst en kæmpe katastrofe med mange dødsfald.
The accident in the Channel Tunnel - where there is a modern alarm system - could have caused heavy loss of life.
DanishDet skal understreges, at kontrollen skal finde sted på tre niveauer for at gøre det muligt at iværksætte et alarmsystem.
It should be emphasised that inspections must take place on three levels in order to enable an emergency system to be established.
DanishTil dette formål indføres der et særligt, øjeblikkeligt alarmsystem, og Kommissionen får mulighed for at give medlemsstaterne en formel advarsel, så de griber ind.
It includes a special immediate alarm system and entitles the Commission to send a formal reminder to the Member States to take action.
DanishFremover vil køretøjer, som er udstyret med eCall, det elektroniske alarmsystem, selv rekvirere hjælp fra redningstjenesten i tilfælde af en alvorlig ulykke.
In future, fitting vehicles with the ‘ eCall’ emergency call system will save lives, in that the vehicle itself will call for help in the event of a serious accident.
DanishKommissionen har reageret prompte på initiativerne fra visse medlemsstater, specielt fra de danske myndigheder, inden for rammerne af Fællesskabets hurtige alarmsystem.
The Commission has reacted promptly to the initiatives taken by certain Member States and, in particular, by the Danish authorities in the framework of the Community rapid alert system.
DanishJeg mener, at forslaget om en kompensationsfond til de forfordelte eller et alarmsystem i form af høringsprocedurer forud for den pågældende lovgivning er et godt forslag.
I think that the proposal of a compensation fund for disadvantages suffered or for an early warning system through the consultation procedure in advance of relevant legislation is a good proposal.