Dansk-engelsk oversættelse af "Alaska"

DA

"Alaska" engelsk oversættelse

EN
EN

"Alaska" dansk oversættelse

DA
DA

Alaska {egennavn}

volume_up
1. geografi
Alaska
Sammenlign Florida, Texas, Alaska, Minnesota og Californien, der er en verden til forskel.
Compare Florida, Texas, Alaska, Minnesota and California; they are very different worlds.
De nordlige fastlandsregioners permafrost svinder med voldsom fart, specielt i det centrale Sibirien og Alaska.
In northern areas of continents the permafrost is melting at a dramatic rate, especially in central Siberia and Alaska.
Handlingsplanen for den bør udstrække sig til det nordlige område og omfatte Grønland og Alaska for ikke at tale om Barentshavet.
Its action plan should extend into the northern region to include Greenland and Alaska, to say nothing of the Barents Sea.
EN

Alaska {egennavn}

volume_up
1. geografi
Alaska
Compare Florida, Texas, Alaska, Minnesota and California; they are very different worlds.
Sammenlign Florida, Texas, Alaska, Minnesota og Californien, der er en verden til forskel.
In northern areas of continents the permafrost is melting at a dramatic rate, especially in central Siberia and Alaska.
De nordlige fastlandsregioners permafrost svinder med voldsom fart, specielt i det centrale Sibirien og Alaska.
Its action plan should extend into the northern region to include Greenland and Alaska, to say nothing of the Barents Sea.
Handlingsplanen for den bør udstrække sig til det nordlige område og omfatte Grønland og Alaska for ikke at tale om Barentshavet.

Eksempelsætninger "Alaska" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSammenlign Florida, Texas, Alaska, Minnesota og Californien, der er en verden til forskel.
Compare Florida, Texas, Alaska, Minnesota and California; they are very different worlds.
DanishDe nordlige fastlandsregioners permafrost svinder med voldsom fart, specielt i det centrale Sibirien og Alaska.
In northern areas of continents the permafrost is melting at a dramatic rate, especially in central Siberia and Alaska.
DanishHandlingsplanen for den bør udstrække sig til det nordlige område og omfatte Grønland og Alaska for ikke at tale om Barentshavet.
Its action plan should extend into the northern region to include Greenland and Alaska, to say nothing of the Barents Sea.
DanishSom det givetvis er Europa-Parlamentets medlemmer bekendt, går Bush-regeringen så vidt, at den giver tilladelse til olieudvinding i et naturreservat i Alaska.
Furthermore, I think that all honourable Members are aware of the fact that the United States has even gone so far as to authorise an oil company to drill for oil in an Alaskan nature reserve.

Synonymer (engelsk) for "Alaska":

Alaska