Dansk-engelsk oversættelse af "Albanien"

DA

"Albanien" engelsk oversættelse

DA

Albanien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Albanien
Hvad angår Albanien, er beslutningsforslaget ikke rettet direkte til Kommissionen.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
Formandskabet opmuntrer Albanien til at fortsætte forbedringerne i dette område.
It encourages Albania to continue to make improvements in this area.
Fru formand, hr. kommissær, situationen i Albanien er yderst eksplosiv.
Madam President, Commissioner, the situation in Albania is highly explosive.
Det er velkendt, at Italien er opmærksom på, interesseret i og glad for de fremskridt, som den unge republik Albanien gør, ikke mindst efter præsident Berishas klare og betryggende sejr.
It is well known that Italy is watching the progress of the young Republic of Albania closely, favourably and with interest, especially since the clear and reassuring victory of President Berisha.

Eksempelsætninger "Albanien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet, Albanien må gøre, gør det alligevel ikke, fordi det må tilnærme sig Europa.
Albania does not do what it has to do because it has to draw closer to Europe.
DanishDette var tilfældet i Bosnien, i Mostar, i Zaire og er nu tilfældet i Albanien.
It happened in Bosnia, in Mostar, in Zaire, and it is happening in Albania today.
DanishBegivenhederne i Albanien har vist os, hvor vanskelig situationen i Balkan er.
The events in Albania have shown us how difficult things are in Balkan Europe.
DanishHvad angår Albanien, er beslutningsforslaget ikke rettet direkte til Kommissionen.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
DanishAlbanien har gjort mange positive fremskridt, siden landet åbnede sig for omverdenen.
Since it opened up to the world, Albania has made many positive strides forward.
DanishDet, vi nu ser i Albanien og andetsteds, er konsekvensen af økonomiske fejlgreb.
What we are now witnessing in Albania and elsewhere is the result of economic failure.
DanishAlbanien har også bidraget positivt til den skrøbelige stabilitet i regionen.
Albania has also been positively contributing to the fragile stability of the region.
DanishVi har fra begyndelsen nøje fulgt den foruroligende udvikling i Albanien.
We monitored the worrying developments in Albania very closely from the outset.
DanishNår det kommer til stykket, har udviklingen i Albanien vel ændret sig til det positive.
At long last, the situation in Albania seems to have taken a turn for the better.
DanishHer drejer det sig om at fælde en objektiv dom over det, der foregår i Albanien.
Our aim is to reach an objective verdict on what is going on in Albania.
DanishAlbanien, Makedonien og Montenegro svækkes, og udsigterne er langtfra lyse.
Albania, Macedonia and Montenegro have become weaker and the prospects are not good.
DanishHistorien er, at Albanien pålagde sig selv det skrappeste af alle diktaturer.
The story is that Albania imposed the harshest of dictatorships on itself.
DanishBagefter er De ikke engang parat til, hvad Albanien angår, at samarbejde.
You are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.
DanishAlbanien - såvel regeringen som oppositionen - vil nu have blikkene rettet imod sig.
All eyes will now be upon Albania - both the government and the opposition.
DanishSiden hen, efter dette delegationsbesøg, er situationen i Albanien yderligere forværret.
Since then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
DanishNu gælder det for Albanien om at gennemføre forpligtelserne i denne aftale fuldt ud.
It is now for Albania to put into discharge in full the obligations of this agreement.
DanishDerfor håber jeg, at der både i Albanien og i Kosovo vil blive grebet kraftigt ind.
So I trust that forceful action will be taken both on Albania and Kosovo.
DanishDerfor har vi i dag et europæisk ansvar for dette europæiske Albanien.
That is why, today, we have a European responsibility for this European Albania.
DanishDe gør sig gældende helt ind i den partistruktur, som vi finder i Albanien i dag.
It is even reflected in the party structure we find in Albania today.
DanishHvor højt vil tolerancetærsklen for fremtiden ligge for valgfusk i Albanien?
What is our threshold of tolerance of future electoral fraud in Albania?