Dansk-engelsk oversættelse af "Albert"

DA

"Albert" engelsk oversættelse

EN
EN

"Albert" dansk oversættelse

DA
DA

Albert {egennavn}

volume_up
Albert
volume_up
Albert {egen.} (name)
Jeg vil gerne rette en hjertelig tak til vores kollega Albert Jan Maat.
I would like to thank Mr Albert Jan Maat from the bottom of my heart.
- Mine damer og herrer, jeg lykønsker ordføreren, Albert Jan Maat, med en rettidig betænkning.
Ladies and gentlemen, I would like to congratulate rapporteur Albert Jan Maat on a timely report.
Hr. formand, sidste lørdag døde Marie-José, den sidste dronning af Italien og datter af Italiens kong Albert.
Mr President, last Saturday Marie-José the last Queen of Italy and daughter of King Albert of this country died.
EN

Albert {egennavn}

volume_up
1. "name"
Albert
I would like to thank Mr Albert Jan Maat from the bottom of my heart.
Jeg vil gerne rette en hjertelig tak til vores kollega Albert Jan Maat.
Ladies and gentlemen, I would like to congratulate rapporteur Albert Jan Maat on a timely report.
- Mine damer og herrer, jeg lykønsker ordføreren, Albert Jan Maat, med en rettidig betænkning.
Mr President, last Saturday Marie-José the last Queen of Italy and daughter of King Albert of this country died.
Hr. formand, sidste lørdag døde Marie-José, den sidste dronning af Italien og datter af Italiens kong Albert.

Eksempelsætninger "Albert" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil gerne rette en hjertelig tak til vores kollega Albert Jan Maat.
I would like to thank Mr Albert Jan Maat from the bottom of my heart.
Danish- Mine damer og herrer, jeg lykønsker ordføreren, Albert Jan Maat, med en rettidig betænkning.
Ladies and gentlemen, I would like to congratulate rapporteur Albert Jan Maat on a timely report.
DanishHr. formand, sidste lørdag døde Marie-José, den sidste dronning af Italien og datter af Italiens kong Albert.
Mr President, last Saturday Marie-José the last Queen of Italy and daughter of King Albert of this country died.
DanishHr. formand, kære kolleger, jeg vil indlede med et citat af Albert Einstein, som jeg netop har fundet i min egen kalender.
Mr President, ladies and gentlemen, I should like to begin with a quote from Albert Einstein which I have just found in my diary.
DanishAlbert Einstein sagde engang, at man skal tænke på en ny måde for at løse de problemer, som den gamle tankegang har skabt.
'A new way of thinking is required in order to solve the problems created by the old way of thinking, ' as Albert Einstein once said.
DanishAlbert Abraham Michelson
DanishHvor er jeg dog enig i Albert Camus ' smukke ord, som jeg forsøger at efterleve, nemlig» jeg gør oprør, ergo er vi til«.
How strongly I agree with and try to make others agree with Albert Camus ' beautiful words, how strongly I believe in the words 'I rebel, therefore we are '.
DanishDer er brug for en ny måde at tænke på for at løse de problemer, som vi har skabt med den gamle måde at tænke på, som Albert Einstein en gang sagde.
As Einstein once said, a whole new way of thinking is required for solving the problems we have created through our old way of thinking.
DanishHr. formand, det har længe været på tide at indføre et globalt moratorium for dødsstraf, der, som Albert Camus sagde, er mord begået af myndighederne.
Mr President, it is high time that we adopted a universal moratorium on the death penalty, that true administrative murder, as Albert Camus called it.
DanishHr. formand, vores nederlandske kampfælle Albert Jan Maat er skyggeordfører for min gruppe ved denne betænkning fra vores ærede kollega fru Miguélez Ramos.
Mr President, our Dutch colleague, Mr Maat, is shadow rapporteur for my political group for the report by our distinguished colleague, Mrs Miguélez Ramos.
DanishMed Albert Camus ' ord: " Et besejret og lænket Ungarn har gjort mere for frihed og retfærdighed end noget andet folk i verden i de seneste 20 år ".
In the words of Albert Camus: ‘ Hungary conquered and in chains has done more for freedom and justice than any other people in the world in the past twenty years.’
Danish- I 1957 skrev Albert Camus, at det underkuede Ungarn har gjort mere for frihed og retfærdighed i de seneste 20 år end nogen anden nation i verden.
   – In 1957 Albert Camus wrote that the downtrodden and shackled Hungary has done more for freedom and justice in the past twenty years than any other nation in the world.
DanishJeg, Albert Jan Maat, håber, at denne initiativbetænkning vil blive medtaget i drøftelserne om grønbogen og i forslagene til en ny fiskeripolitik efter 2002
I, Albert Jan Maat, hope that this initiative report will be integrated in the discussion about the Green Paper and in the proposals for the new fisheries policy after 2002. '
DanishParlamentet er beæret over Deres tilstedeværelse, ligesom det for to år siden var en stor ære at modtage Kong Albert II af Belgien i forbindelse med indvielsen af Espace-Leopoldbygningen i Bruxelles.
Parliament is honoured by your presence, just as it was two years ago in Brussels when King Albert II of Belgium came to inaugurate the Espace Léopold.
DanishI min valgkreds blev en herre ved navn Albert Tong i aftes arresteret af de britiske myndigheder, som vil deportere ham til Hong Kong, hvilket vil forårsage splittelse af en britisk familie.
Last night in my constituency a gentleman called Albert Tong was arrested by the British authorities to be deported to Hong Kong, causing the break-up of a British family.

Synonymer (engelsk) for "Albert":

Albert
Albert Camus
English
Albert Einstein
English
Albert Schweitzer
English
Albert Speer
English