Dansk-engelsk oversættelse af "aldeles"

DA

"aldeles" engelsk oversættelse

EN
DA

aldeles {adverbium}

volume_up
aldeles (også: alle, alt)
Ifølge hans bedømmelse vil dette aldeles ikke gavne menneskerettighederne.
His assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
Vi har én ramme for AVS-samarbejdet, og den fungerer aldeles udmærket.
Environmental issues are all too often hidden away in development work.
Men jeg siger eder at I må aldeles ikke sværge hverken ved Himmelen thi den er Guds Trone
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:

Eksempelsætninger "aldeles" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSituationen er aldeles håbløs for det tyrkiske samfund og den tyrkiske stat.
The situation is totally impossible for Turkish society and the Turkish Government.
DanishIfølge hans bedømmelse vil dette aldeles ikke gavne menneskerettighederne.
His assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
DanishMen jeg siger eder at I må aldeles ikke sværge hverken ved Himmelen thi den er Guds Trone
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
DanishDen ignorerer helt og aldeles alle statsterrorismens forskellige udtryksformer.
It ignores totally all of the different expressions of State terrorism.
DanishDe nævnte børnedødelighedstal taler for sig selv og er helt og aldeles uacceptable.
The statistics quoted on child mortality speak for themselves and are wholly unacceptable.
DanishDet, der herefter skete, var helt og aldeles uacceptabelt, om end det var forudsigeligt.
What happened after that was completely and totally unacceptable, though predictable.
DanishMen det er aldeles nødvendigt i den operative fase at sikre to fundamentale krav.
But two basic requirements must be met during the operational phase.
DanishOgså ud fra et miljømæssigt perspektiv er dette aldeles uholdbart.
Moreover, this is also completely untenable from an environmental point of view.
DanishOg de kaldte dem ind og forbøde dem aldeles at tale eller lære i Jesu Navn.
And they called them, and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.
DanishJeg står her med et, og det fungerer - hvilket jeg håber, at alle kan høre - aldeles udmærket.
I have one here in my hand, and – as I hope everyone can hear – it works splendidly.
DanishVi har én ramme for AVS-samarbejdet, og den fungerer aldeles udmærket.
Environmental issues are all too often hidden away in development work.
DanishDen fælles holdning var aldeles uacceptabel i Parlamentets øjne.
The common position was totally unacceptable from Parliament's point of view.
DanishMange af os mener, at det bringer denne aftale i vanry, og at den nu er aldeles ugyldig.
Many of us believe it brings that agreement into disrepute and that it is now null and void.
DanishI den forbindelse forekommer artikel 100 A mig at være aldeles passende.
From that point of view, I think Article 100a is eminently suitable.
DanishFor det første er de planlagte tiltag aldeles urealistiske.
First of all, the initiatives which have been planned are completely unrealistic.
DanishLederen af Djibouti i dag gør ting, som vi helt og aldeles afskyr.
The leader of Djibouti today is doing things that we absolutely abhor.
DanishMen vi står fast på, at vi vil ændre den nuværende situation, som er helt og aldeles uacceptabel.
But there is a definite commitment to change the status quo which is totally unacceptable.
DanishDet er under alle omstændigheder, som De selv siger, helt og aldeles en meget, meget personlig opfattelse.
In any event, that was, as you said, solely and exclusively a personal opinion.
DanishDet andet forhold, jeg ønsker at understrege, vedrører Wim Kok-rapporten, som jeg finder aldeles udmærket.
The second point I want to make is that the report by Wim Kok is in my view excellent.
DanishEfter min mening skal man holde helt og aldeles op med hele tiden at ville starte debatten om Strasbourg på ny.
We should really stop endlessly trying to keep the debate on Strasbourg alive.