Dansk-engelsk oversættelse af "aldersdiskrimination"

DA

"aldersdiskrimination" engelsk oversættelse

DA

aldersdiskrimination {en}

volume_up
aldersdiskrimination (også: aldersdiskriminering, ældrediskrimination)
Som Parlament bør vi også afskaffe aldersdiskrimination i ansættelsesspørgsmål.
As a parliament we should also abolish ageism in employment.
Vil han også gå ind i en drøftelse af rekrutteringspolitikken med hensyn til aldersdiskrimination?
Would he enter into discussions on the recruitment policies on ageism as well?
Der er en ny aldersdiskrimination, der tvinger folk til at trække sig tidligt tilbage, så at deres værdifulde viden og erfaring går tabt for os.
There is a new ageism forcing people to retire early so that wealth of knowledge and experience will be lost to us.
aldersdiskrimination (også: aldersdiskriminering)
volume_up
agism {substantiv}

Eksempelsætninger "aldersdiskrimination" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVil han også gå ind i en drøftelse af rekrutteringspolitikken med hensyn til aldersdiskrimination?
Would he enter into discussions on the recruitment policies on ageism as well?
DanishSom Parlament bør vi også afskaffe aldersdiskrimination i ansættelsesspørgsmål.
As a parliament we should also abolish ageism in employment.
DanishMen, fru formand, de generationer, der har skabt Europas velfærd, må ikke tilsidesættes på basis af aldersdiskrimination.
But the generations that have helped to achieve Europe's prosperity and well-being should not be left out because of age discrimination.
DanishDer er en ny aldersdiskrimination, der tvinger folk til at trække sig tidligt tilbage, så at deres værdifulde viden og erfaring går tabt for os.
There is a new ageism forcing people to retire early so that wealth of knowledge and experience will be lost to us.
DanishOg endelig, vil medlemsstaterne gennemføre bestemmelserne om aldersdiskrimination i beskæftigelsesdirektivet uden yderligere opsættelse?
There are many aspects to be reviewed, but in the time available I will just focus on one: the opportunity for the elderly to continue in work if that is their wish.
DanishJeg er helt enig i det, han sagde om aldersdiskrimination, og jeg mener, det er noget, der skal drøftes indgående her i Parlamentet på et senere tidspunkt.
I wholeheartedly agree with the point he has made about aging and I believe that is a matter that will have to dominate a lot of debate in this House in the future.
DanishTiden er inde til, at vi, i institutionerne, skaber orden i eget hus og gør noget ved den aldersdiskrimination, som vi praktiserer i nogle af vores egne rekrutteringspolitikker.
It is time that we, in the institutions, put our own house in order and deal with the ageism that we practice in some of our recruitment policies.
DanishDet betyder nye initiativer i den modne alder, selv om aldersdiskrimination fortsat er en realitet for arbejdstagere i job på mellemlavt og lavt niveau over hele verden.
This means new initiatives in middle age, although age discrimination is still undoubtedly a reality for workers in middle and lower-level jobs throughout the world.
DanishKunne kommissæren tænke sig at benytte sig af denne lejlighed til at fordømme den aldersdiskrimination, der er almindelig udbredt over hele Den Europæiske Union, og som stadig er et stort problem?
Would the Commissioner like to take this opportunity to condemn the ageism which is widespread throughout the European Union and is still a major problem?
DanishJeg er også meget stolt af, at Den Europæiske Union med artikel 13 i Amsterdam-traktaten har en forfatning, der som den eneste i verden omfatter et forbud mod aldersdiskrimination.
I am also very proud that the European Union, in Article 13 of the Treaty of Amsterdam, has the only constitution in the world to include a ban on discrimination on grounds of age.