Dansk-engelsk oversættelse af "aldersgruppe"

DA

"aldersgruppe" engelsk oversættelse

DA

aldersgruppe {en}

volume_up
aldersgruppe
Beskæftigelse er et meget alvorligt problem for denne aldersgruppe.
Employment is a very serious issue for this age group.
Børn i denne aldersgruppe putter alt legetøj i munden.
Children in this age group will put any toy in their mouths.
Som De nævnte, ønsker vi fortsat at prioritere den oprindelige aldersgruppe for deltagerne.
As you have mentioned, we want, as before, to prioritise the original age group for participants.
aldersgruppe
De demografiske tendenser er således, at der er færre mennesker i den lavere aldersgruppe og flere i den ældre aldersgruppe, og vi er nødt til at se på disse ændringer.
The demographic trends are such that there are fewer people in the younger age range and more in the older age range and we must look at these changes.
aldersgruppe

Eksempelsætninger "aldersgruppe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom De nævnte, ønsker vi fortsat at prioritere den oprindelige aldersgruppe for deltagerne.
As you have mentioned, we want, as before, to prioritise the original age group for participants.
DanishDer har ikke været nogen BSE-tilfælde i den relevante aldersgruppe - 6-30 måneder - siden 1996.
There have been no cases of BSE in the relevant age group - 6 months to 30 months old - since 1996.
DanishBeskæftigelse er et meget alvorligt problem for denne aldersgruppe.
Employment is a very serious issue for this age group.
DanishBørn i denne aldersgruppe putter alt legetøj i munden.
Children in this age group will put any toy in their mouths.
DanishSiden 1996 er der ikke observeret et eneste BSE-tilfælde i den pågældende aldersgruppe - nemlig 6-30 måneder.
Since 1996 no cases of BSE in the eligible age group - that is 6 months to 30 months - have been discovered.
DanishNår der er tale om den mest sårbare aldersgruppe, børn under tre år, er forsigtighed bestemt på sin plads.
As it is a matter of the most tender age group of all, the under three-year-olds, precaution is really relevant here.
DanishKun 0,15 % af en bestemt aldersgruppe i Frankrig og 1 % i Tyskland kan i dag få støtte fra Leonardo da Vinci-programmet.
Only 0.15 % of a given age group in France and 1 % in Germany today benefit from the Leonardo da Vinci programme.
DanishÆndringerne i aldersgruppen over 80 år bliver større og sker hurtigere end ændringerne i en hvilken som helst anden aldersgruppe.
Changes in the over 80-year olds age group will be greater and quicker than those in any other age group.
DanishI Italien må unge f.eks. køre knallert, fra de er 14 år gamle, og flere undersøgelser viser, at det ikke er denne aldersgruppe, hvor risikoen er højest.
On one track there will be a practical test for mopeds and then two further stages of progressive access.
DanishDet er tværtimod en bestemt aldersgruppe, en bestemt indtægtsgruppe blandt folk, der har røget i mange år, og ikke de unge.
On the contrary, the main purchasers of loose tobacco come from a particular age group and a particular income bracket and are established smokers.
DanishI Italien og andre EU-lande er det nemlig kun denne aldersgruppe, der reelt kommer ind på arbejdsmarkedet på permanent basis.
I wish in this connection to stress that intercultural learning should not just mean investment in cross-border cooperation between Member States.
DanishDe demografiske tendenser er således, at der er færre mennesker i den lavere aldersgruppe og flere i den ældre aldersgruppe, og vi er nødt til at se på disse ændringer.
The demographic trends are such that there are fewer people in the younger age range and more in the older age range and we must look at these changes.
DanishPersonerne i denne aldersgruppe, som vil være sundere og have en længere middellevetid og flere ressourcer, vil langt mere end tidligere blive tilskyndet til at rejse.
Individuals in this age group, who will enjoy better health, a longer life expectancy and greater resources, will feel much more inclined to travel than in the past.