Dansk-engelsk oversættelse af "algerisk"

DA

"algerisk" engelsk oversættelse

DA

algerisk {adjektiv}

volume_up
algerisk
Muligvis tildeles Sacharov-prisen - jeg giver hende en god chance - en algerisk kvinde.
The Sakharov prize might be awarded to an Algerian woman - I think she has a good chance.
Frem for alt et ja for at undgå, at der i Marokko viser sig blot den allermindste risiko for at synke ned i en algerisk situation.
Above all to approve it in order to avoid even the slightest risk of seeing Morocco slide down into an Algerian situation.
Der var i Sverige for omkring et år siden et tilfælde, som vakte en del opmærksomhed, hvor Frankrig krævede, at en algerisk statsborger skulle udleveres til Frankrig.
There was a case in Sweden a few years ago which attracted a lot of attention when France requested the extradition of an Algerian citizen to France.

Eksempelsætninger "algerisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMuligvis tildeles Sacharov-prisen - jeg giver hende en god chance - en algerisk kvinde.
The Sakharov prize might be awarded to an Algerian woman - I think she has a good chance.
DanishFrem for alt et ja for at undgå, at der i Marokko viser sig blot den allermindste risiko for at synke ned i en algerisk situation.
Above all to approve it in order to avoid even the slightest risk of seeing Morocco slide down into an Algerian situation.
DanishDer var i Sverige for omkring et år siden et tilfælde, som vakte en del opmærksomhed, hvor Frankrig krævede, at en algerisk statsborger skulle udleveres til Frankrig.
There was a case in Sweden a few years ago which attracted a lot of attention when France requested the extradition of an Algerian citizen to France.
DanishRådet agter ikke at foretage nogen henvendelser vedrørende situationen i Kabylien, da det i første omgang betragter sagen som et internt algerisk spørgsmål.
The Council does not intend to take any steps concerning the situation in Kabylia, for it regards the matter as being in the first place an internal Algerian issue.
DanishØnsker vi, ja eller nej, at vor elektricitet om tyve år udelukkende bliver til på grundlag af gas, algerisk gas eller russisk gas, eftersom det økonomisk set er mere rentabelt?
Do we or do we not, in twenty years ' time, want electricity to be generated wholly from gas, Algerian gas or Russian gas, because, financially, it is more profitable?