Dansk-engelsk oversættelse af "Algier"

DA

"Algier" engelsk oversættelse

EN
EN

"Algiers" dansk oversættelse

DA
DA

Algier {egennavn}

volume_up
1. geografi
Algier
Men nu tager trojkaen, foreløbig repræsenteret af højtstående embedsmænd, til Algier.
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
For blot nogle dage siden oplevede Algier det første massemyrderi.
Only a few days ago, Algiers was the site of a mass murder.
Vi arbejder ikke desto mindre i Algier i denne uge med henblik på at kunne finde en løsning.
Nevertheless, we are working in Algiers this week, in order to find a solution.
EN

Algiers {egennavn}

volume_up
1. geografi
Algiers
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
Men nu tager trojkaen, foreløbig repræsenteret af højtstående embedsmænd, til Algier.
Only a few days ago, Algiers was the site of a mass murder.
For blot nogle dage siden oplevede Algier det første massemyrderi.
Nevertheless, we are working in Algiers this week, in order to find a solution.
Vi arbejder ikke desto mindre i Algier i denne uge med henblik på at kunne finde en løsning.

Eksempelsætninger "Algier" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå sent som i forgårs aftes blev 33 indbyggere i en landsby syd for Algier myrdet.
Just the night before last 33 inhabitants of a village south of Algiers were murdered.
DanishVi arbejder ikke desto mindre i Algier i denne uge med henblik på at kunne finde en løsning.
Nevertheless, we are working in Algiers this week, in order to find a solution.
DanishMen nu tager trojkaen, foreløbig repræsenteret af højtstående embedsmænd, til Algier.
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
DanishJeg havde sidst lejlighed til at mødes med ham i Algier i november.
I last had the privilege of meeting him in Algeria in November.
DanishFor blot nogle dage siden oplevede Algier det første massemyrderi.
Only a few days ago, Algiers was the site of a mass murder.
DanishImens gør menneskesmuglerne lykke, og der fiskes dusinvis af druknede op mellem Tanger og Algier.
But meanwhile, the smugglers and crooks are making a fortune and dozens of drowned bodies are being recovered between Tangier and Algeciras.
DanishKonkluderende vil jeg sige, at det er en sådan reaktion, og ikke medlidenhed, de forpinte fra Jerusalem og Algier forventer af os.
I will conclude by saying that the victims of torture in Jerusalem, like those in Algiers, await not our tears, but this reaction.
DanishDerudover tilfalder initiativet FN ' s Sikkerhedsråd, idet FN er garant for Algier-fredsaftalen og kan håndhæve international lovgivning.
Mr President, the Commission is very concerned about the internal political developments in Ethiopia since the elections on 15 May.
DanishBegge lande tilskyndes til at acceptere bestemmelserne i Algier-aftalen, der blev baseret på Boundary Commission ' s kendelse.
Both countries are to be urged to accept the provisions of the Algiers Agreement, which was based upon the decision of the Boundary Commission.
DanishVed det seneste besøg af trojkaen i Algier den 24. april 2001 fik de algeriske myndigheder forelagt en konsolideret liste med 30 gamle og nye tilfælde.
During the troika's most recent visit to Algiers on 24 April 2001, the Algerian authorities were presented with a consolidated list of thirty old and new cases.
DanishDe er her på grund af deres bekymring over, at Algier-aftalen - der var en aftale om grænserne mellem Etiopien og Eritrea - ikke er blevet vedtaget af Etiopien.
They are here because of their concern that the Algiers Agreement – which was a settlement of the boundaries between Ethiopia and Eritrea – has not been agreed by Ethiopia.
DanishMed bistand fra vores delegation i Algier følger vi begivenhederne i landet meget nøje, især med hensyn til de grundlæggende rettigheder, medierne og pressefriheden.
With the assistance of our delegation in Algiers, we are following events in the country very closely, particularly as regards fundamental freedoms, media and freedom of the press.
DanishFormandskabet tog via den svenske udenrigsminister spørgsmålet op på det møde om politisk dialog mellem Unionen og Algeriet, der fandt sted i Algier den 24. april.
Through the Swedish Foreign Minister, the Presidency addressed the issue at the meeting for political dialogue between the European Union and Algeria which took place in Algeria on 24 April.
DanishFor at komme fra Algier til Paris skal man flere gange begive sig til konsulatet, stille sig op i køen og må forvente at se sin anmodning afvist efter flere ugers forgæves venten.
To go from Algiers to Paris, it will be necessary to go to the consulate a number of times, queue up and quite probably have your request refused after several weeks of fruitless effort.
DanishHer nogle dage inden mødet mellem statschefer i Den Arabiske Maghreb-Union i Algier vil jeg gerne insistere på en af de forhindringer, der fortsat forgifter forbindelserne mellem Algeriet og Marokko.
In a few days ' time, the meeting of the AMU Heads of State will be held in Algiers and I would like to highlight one of the obstacles which continues to sour relations between Algeria and Morocco.

Synonymer (engelsk) for "Algiers":

Algiers