Dansk-engelsk oversættelse af "Ali"

DA

"Ali" engelsk oversættelse

EN
EN

"Ali" dansk oversættelse

DA
DA

Ali {egennavn}

volume_up
1. religion
Ali
Vores kollega Mohamed Alí har lavet et barn helt selv.
Our colleague Mr Mohamed Alí has single-handedly delivered this report.
Om: Bortførelsen af læge Ali Khanbiev i Tjetjenien
Subject: Abduction of Mr Ali Khanbiev, a doctor, in Chechnya
Præsident Ali tænker i hvert fald kun på de religiøse fanatikere.
At any rate, President Ali only has the religious fanatics in mind.
EN

Ali {egennavn}

volume_up
1. religion
Ali
Our colleague Mr Mohamed Alí has single-handedly delivered this report.
Vores kollega Mohamed Alí har lavet et barn helt selv.
Subject: Abduction of Mr Ali Khanbiev, a doctor, in Chechnya
Om: Bortførelsen af læge Ali Khanbiev i Tjetjenien
At any rate, President Ali only has the religious fanatics in mind.
Præsident Ali tænker i hvert fald kun på de religiøse fanatikere.

Eksempelsætninger "Ali" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMohamed Alí fortjener at blive lykønsket med sit forslag, som jeg støtter i sin helhed.
Mr Mohamed Ali is to be congratulated for his report which I support in its entirety.
DanishMohamed Alí, som jeg takker for hans arbejde, ønsker, at hans betænkning skal være.
Mr Mohamed Ali has tried to make his report such an opportunity, and I congratulate him on his work.
DanishAf disse grunde beklager jeg, at Mohamed Alí-betænkningen i den grad er blind for vores identitet.
In view of this, I am sorry to say that the Mohamed Alí report misjudges our identity.
DanishHvilke oplysninger har Rådet om bortførelsen af Ali Khanbiev?
What information does the Council have concerning Mr Khanbiev's abduction?
DanishPræsident Ali tænker i hvert fald kun på de religiøse fanatikere.
At any rate, President Ali only has the religious fanatics in mind.
DanishVores kollega Mohamed Alí har lavet et barn helt selv.
Our colleague Mr Mohamed Alí has single-handedly delivered this report.
DanishSamtidig modtog 11 andre forfattere en advarsel på grund af samme holdning som Ali Selims.
At the same time eleven other authors received warnings because of the same attitude as that of Ali Selim.
DanishOm: Bortførelsen af læge Ali Khanbiev i Tjetjenien
Subject: Abduction of Mr Ali Khanbiev, a doctor, in Chechnya
DanishAlle kan se, at Ben-Ali vil udnytte dette ikke ubetydelige beløb i sin valgpropaganda op til præsidentvalget.
Everybody knows that Ben Ali is going to use this not inconsiderable sum to fund his presidential propaganda.
DanishHr. formand, ytringsfriheden i Egypten i år 2001: Det officielle forfatterforbund ekskluderer forfatteren Ali Selim.
Mr President, freedom of expression in Egypt in 2001 AD: the official writers ' union expels the author Ali Selim from membership.
DanishVi må ophøre med at krybe for Ben Ali.
DanishRetsvæsenet, den hemmelige tjeneste og Irans hær står alle under ledelse af den højeste åndelige leder Ali Khamenei.
Iran's judicial authorities, secret service and forces of law and order are all under the command of Iran's highest spiritual leader, Ali Khamenei.
DanishAlí om at sørge for, at disse to punkter i overensstemmelse med vores forslag forsvinder, og hvis ikke, kan han ikke få vores stemme.
So I urge Mr Mohamed Ali to get rid of these two points along the lines we have suggested, otherwise he will not secure our votes.
DanishUdgaven fra den 2. februar 2006 af det spanske dagblad blev forbudt på grund af en artikel skrevet af Ali Lmrabet.
In Morocco, Aboubakr Jamai and Fahd Iraki, of the newspaper, have been sentenced to pay the equivalent of 143 times the minimum Moroccan annual salary.
DanishDet kan naturligvis ikke være rigtigt, at præsident Ali vil have rettighederne i aftalen opfyldt, men undlader at opfylde pligterne.
There can, of course, be no question of President Ben Ali's claiming rights under the agreement but shirking his obligations under it.
DanishI den forbindelse vil jeg også gerne minde om, at grundlæggeren af Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, repræsenterede idéen om lighed for alle religioner.
Might I also remind you that the founder of Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, supported the idea of equality for all religions.
DanishHr. formand, jeg har stemt imod Mohamed Alí-betænkningen, men ikke, fordi jeg ikke vil kunne følge intentionerne i betænkningen helt og holdent.
Mr President, I voted against the Mohamed Alí report, but not because I could not wholeheartedly endorse its underlying intentions.
DanishJeg citerer: " Nu er tiden inde til, at vi insisterer på, at myndighederne skal opfylde de forpligtelser, præsident Ben Ali har påtaget sig.
I quote: ‘ It is now time for us to look forward to the implementation by the Tunisian authorities of the commitments made by President Ben Ali.
DanishFru formand, jeg vil gerne takke Muhamed Alí for en gennemgribende betænkning, hvori det er særlig interessant at læse begrundelserne.
Madam President, I would like to thank my colleague Mr Mohamed Alí for a very profound report, and its explanatory statement was particularly interesting to read.
DanishVi forventer, at Pakistan finder vejen tilbage til den vision, statens grundlægger, Mohammed Ali Jinnah, havde, og at landet langt om længe realiserer menneskerettighederne.
We expect from Pakistan that it finds its way back to the vision of its founding father, Mohammed Ali Jinnah, and finally makes human rights a reality.

Synonymer (engelsk) for "Ali":

Ali