Dansk-engelsk oversættelse af "alle sammen"

DA

"alle sammen" engelsk oversættelse

DA

alle sammen {pronomen}

volume_up
alle sammen
Vi er alle sammen meget interesserede i at skaffe klarhed så hurtigt som muligt.
It is very much in the interests of all of us that this matter should be clarified.
Jeg tror, at vi alle sammen følte et behageligt sus under formiddagens møde.
I think that all of us experienced a pleasant buzz during this morning's meeting.
Det er at dele et ansvar som de ansvarlige europæere, vi alle sammen er.
That is sharing responsibility like the responsible Europeans all of us are here.

Eksempelsætninger "alle sammen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSamtidig har vi alle sammen været vidner til den ofte dårlige anvendelse af det.
Furthermore, we have all been witnesses to the frequent bad use of the Internet.
DanishVi lader alle sammen, som om det ikke sker, men vi ved alle sammen, at det sker.
We are all acting as if this is not really happening, but we all know that it is.
DanishVi er alle sammen meget interesserede i at skaffe klarhed så hurtigt som muligt.
It is very much in the interests of all of us that this matter should be clarified.
DanishFru formand, er vi, medlemmerne af Europa-Parlamentet, måske svindlere alle sammen?
Madam President, are we, the Members of the European Parliament, all fraudsters?
DanishDe er alle sammen blevet fjernet, for det slaviske sprog må ikke længere tales.
It has all been destroyed, because the Slav language may no longer be spoken.
DanishJeg håber, at deres tilstedeværelse giver os alle sammen stof til eftertanke.
I hope that their presence will lead us all to reflect seriously on the matter.
DanishVi har alle sammen besluttet, at producenten er hovedansvarlig for sine produkter.
We have all decided that the producer has primary responsibility for his products.
DanishDisse kontrakter er alle sammen blevet hævet som følge af fagforeningernes pres.
These contracts have been terminated, and all because of pressure from trade unions.
DanishTil sidst vil jeg gerne ønske Dem alle sammen en glædelig jul og et godt nytår!
Lastly, I would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!
DanishJeg tror, at vi alle sammen følte et behageligt sus under formiddagens møde.
I think that all of us experienced a pleasant buzz during this morning's meeting.
DanishHan har hele tiden søgt et kompromis og arbejdet godt sammen med alle grupper.
He has always sought compromise, and has worked well with all the political groups.
DanishJeg vil gerne takke Dem alle sammen for Deres frugtbare samarbejde på dette område.
I should like to thank you all for your productive cooperation in this matter.
DanishJeg tror, at vi alle sammen er lige så overraskede som Budgetudvalgets formand.
I believe that we all share the surprise of the Chairman of the Committee on Budgets.
DanishDer er 448 årsager til det, og de befinder sig alle sammen i traktaten som artikler.
I will vote for this report and for the Constitution for three simple reasons.
DanishVores medlemsstater har på nuværende tidspunkt alle sammen givet for få penge.
To date, each of our Member States has failed to earmark sufficient funding.
DanishDet er der mange årsager til, og vi behøver ikke at diskutere dem alle sammen i dag.
There are many different reasons for that, and we need not discuss them all today.
DanishOm sagens kerne vil jeg ikke sige meget mere, den er vi alle sammen enige om.
I will not dwell on the heart of the matter, since we are all agreed on that.
DanishFru formand, vi kan alle sammen skrive under på det, som står i beslutningen.
Madam President, we can all put our signatures to what is written in the resolution.
DanishVi ved alle sammen, at beskæftigelse er den bedste måde at opnå social integration på.
We are all aware that employment is the best way of achieving social integration.
DanishVi ved alle sammen, at Rusland ikke leverer på kredit, for det har behov for kontanter.
We all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.

Lignende oversættelser "alle sammen" på engelsk

sammen adverbium
alle pronomen
alle adverbium
English
bryde sammen verbum
blande sammen verbum
bo sammen verbum
klumpe sammen verbum
English
rulle sammen verbum
English
brænde sammen verbum
bylte sammen verbum
English
folde sammen verbum
English
løbe sammen verbum