Dansk-engelsk oversættelse af "alle vegne"

DA

"alle vegne" engelsk oversættelse

DA

alle vegne {adverbium}

volume_up
alle vegne (også: over det hele, overalt)
H5-virusset har spredt sig mellem vilde fugle og tamfugle, og trækfuglene fører det med alle vegne.
The H5 virus has spread amongst wild and domestic birds, and migratory birds are spreading it all over the place.

Eksempelsætninger "alle vegne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen, der er formand for Kommissionen, handler altid på vegne af alle europæere.
Anyone who is the Commission President always acts on behalf of all Europeans.
DanishOg Rygtet om ham kom straks ud alle Vegne i hele det omliggende Land i Galilæa.
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Danishvegne af alle dem siger jeg mange tak og tillykke til alle med gerningen i dag.
On behalf of all of them, thank you very much and congratulations on this act today.
DanishJeg takker Dem på vegne af alle virksomhederne, men også på vegne af vores samfund.
Thank you on behalf of all enterprises, but also on behalf of our societies.
DanishJeg er sikker på, at De talte på alle kollegernes vegne, hele Parlamentets vegne.
I think that you express the feelings of all the Members and of the whole of Parliament.
DanishHomofobi findes alle vegne, i forbindelse med vaner og traditioner, sproget, alting.
Homophobia is there, in customs and traditions, in language, everywhere.
DanishRædsler skræmmer ham alle Vegne og kyser ham Skridt for Skridt:
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
DanishDe kløfter, der opstår alle vegne, er vores epokes hovedproblem.
The gulfs which are opening up everywhere are the main problem for our era.
DanishTaler De på vegne af alle i Deres gruppe eller kun for en del af den?
Do you speak in the name of all of your Group, or just one part of it?
DanishLugten af korruption er alle vegne og bliver værre dag for dag.
The stench of graft is all around us and is getting stronger by the day.
DanishMan siger altid alle vegne, at Europa gør alting værre, det gør vores ernæring dårligere osv.
They will all keep saying: Europe makes everything worse, it makes our food worse, etcetera.
DanishOg Rygtet om ham udbredtes alle Vegne i det omliggende Land.
And the fame of him went out into every place of the country round about.
DanishAlle vegne, hvor jeg ligger, stikker en stor trærod mig i ryggen.
Everywhere I lie there's a dirty great root sticking into my back.
DanishVores fælles råb om brød på vegne af alle, der lider af sult, må ikke blive overhørt.
The technical, financial and economic means to overcome hunger and consign it to oblivion are available.
Danish- Hr. formand, fru kommissær, jeg taler på vegne af alle mine folk.
Mr President, Commissioner, I speak on behalf of all my people.
DanishJeg takker på forhånd på vegne af alle indbyggere på Réunion.
I thank you in advance on behalf of all the inhabitants of Réunion.
DanishMen de gik ud og droge fra Landsby til Landsby idet de forkyndte Evangeliet og helbredte alle Vegne.
And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.
DanishAlle Vegne er HERRENs Øjne de udspejder onde og gode.
The eyes of the LORD are in every place, beholding the evil and the good.
DanishDe principper, der er de centrale i EU, bør eksporteres til konfliktområder alle vegne i verden.
The principles at the heart of European Union should be sent to areas of conflict anywhere in the world.
DanishVi kommer ingen vegne, medmindre alle deltagere samarbejder.
We shall only succeed if everyone concerned works together.

Lignende oversættelser "alle vegne" på engelsk

vegne substantiv
English
alle pronomen
alle adverbium
English
på mine vegne