Dansk-engelsk oversættelse af "allestedsnærværende"

DA

"allestedsnærværende" engelsk oversættelse

DA

allestedsnærværende {adjektiv}

volume_up
allestedsnærværende (også: omnipræsent)

Eksempelsætninger "allestedsnærværende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKun på den måde kan der sættes en stopper for den allestedsnærværende skattedumping.
Tax dumping is omnipresent, and this is the only way to stop it in its tracks.
Danish" Mere Europa " skal ikke være til gavn for et pedantisk og allestedsnærværende Europa.
'More Europe ' must not mean more of an omnipresent, over-bearing Europe.
DanishDer er her tale om allestedsnærværende digital teknologi.
We are, then, dealing with digital technology, which is present everywhere all the time.
DanishProblemerne berører os således direkte, og de er allestedsnærværende.
So the problems are first-hand and they are all-pervasive.
DanishHr. formand, risikoen for terrorisme er allestedsnærværende nu.
Mr President, the risk of terrorism is omnipresent now.
DanishVedrørende informationsteknologi er skærmen allestedsnærværende.
In information technology, the screen is omnipresent.
DanishPremierministeren Blair er uden tvivl stærkt aktiv og allestedsnærværende, men formanden Blair er væk.
Prime Minister Blair is doubtless very active and omnipresent, however President Blair has disappeared.
DanishEnden på de allestedsnærværende butikskøer?
DanishDet Cambodjanske Folkeparti er allestedsnærværende, og myndighederne undlader ikke at intimidere folk især på lokalt plan.
The Cambodian People's Party is omnipresent and the authorities go out of their way to intimidate the people, particularly at local level.
DanishDet åbenlyse ønske fra et lille flertal af parlamentsmedlemmerne har trods alt ikke gjort os allestedsnærværende, og det kan jeg kun beklage.
A small majority of honourable Members has dictated that we cannot be in two places at once, a fact which I cannot but deplore.
DanishJeg mener, det er vigtigt specielt at fremhæve bekæmpelsen af korruption, der i nogle AVS-lande er et allestedsnærværende problem.
I consider it important to give special emphasis to the fight against corruption, which is an evil that is all too present in many ACP countries.
DanishKommissionens gentagne snak om gennemsigtighed og vilje til» åbent samarbejde« med Parlamentet dækker over en allestedsnærværende realitet.
Repetitive speeches from the Commission about transparency and the desire for 'open cooperation ' with Parliament disguise an ever present reality.
DanishAlle bekræfter de, på hver deres måde, at vi står over for en allestedsnærværende landbrugsfjendtlig, samfundsfjendtlig, uøkonomisk, umenneskelig landbrugspolitik i Fællesskabet.
All of them, in their own way, reaffirm the antifarmer, anti-social, anti-economic and inhumane character of the Community's agricultural policy.
DanishJeg mener, at det, vi er ved at gøre os klar til at beslutte, går i retning af større gennemsigtighed, et allestedsnærværende krav i alle forhandlinger, Deres såvel som vores.
The Council, for its part, has kept its promise by trying to establish a consensus on a number of elements that might be the key to agreement on the draft statute.
DanishPå Oktoberpladsen viste den belarussiske befolkning, at den havde gennemskuet den allestedsnærværende regeringspropaganda, der udbreder løgne og usandheder om Europa.
On October Square, the Belarusian people demonstrated that they had recognised the blanket government propaganda spreading lies and fuelling untruths about Europe for what it was.