Dansk-engelsk oversættelse af "alliance"

DA

"alliance" engelsk oversættelse

EN

"alliance" dansk oversættelse

volume_up
alliance {substantiv}
DA

alliance {en}

volume_up
alliance
Med hensyn til åbenheden har vi en alliance mellem formandskabet og Parlamentet.
Regarding openness, the presidency and Parliament are in alliance.
Min gruppe, Europæisk Radikal Alliance, glæder sig over Kommissionens forslag.
My group, the European Radical Alliance, is happy with the proposals made by the Commission.
Uden denne stærke alliance kan vi ikke gøre os håb om at bevare verdensfreden.
Without this strong alliance there can be no hope of keeping world peace.
EN

alliance {substantiv}

volume_up
Regarding openness, the presidency and Parliament are in alliance.
Med hensyn til åbenheden har vi en alliance mellem formandskabet og Parlamentet.
My group, the European Radical Alliance, is happy with the proposals made by the Commission.
Min gruppe, Europæisk Radikal Alliance, glæder sig over Kommissionens forslag.
Without this strong alliance there can be no hope of keeping world peace.
Uden denne stærke alliance kan vi ikke gøre os håb om at bevare verdensfreden.

Eksempelsætninger "alliance" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette er kernen i det, som NATO, den vestlige alliance kæmper om i øjeblikket.
This forms the core of what NATO and the Western allies are currently fighting for.
DanishGruppen De Grønne / Den Europæiske Fri Alliance støtter beslutningsforslaget fuldt ud.
The Group of the Greens/ European Free Alliance fully supports this resolution.
DanishUden denne stærke alliance kan vi ikke gøre os håb om at bevare verdensfreden.
Without this strong alliance there can be no hope of keeping world peace.
DanishDe burde begge vide bedre og arbejde på at styrke en ny atlantisk alliance.
Both should now know better and work to consolidate a new Atlantic alliance.
DanishFor nylig modtog vi oplysninger derom fra Den Europæiske Evangeliske Alliance.
Only recently we received information about that from the European Evangelical Alliance.
DanishEn religiøst baseret etnisk gruppe, en hellig alliance mellem Adam Smith og Calvin.
It is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
DanishMan mærker i stigende grad, at der sommetider er et grundlag for en alliance.
I have increasingly noticed that, sometimes, there is definitely a basis for an alliance.
DanishDette siger jeg også som repræsentant for et land, der ikke er medlem af nogen alliance.
I am saying this also as a representative of a country that is non-aligned.
DanishDen Vesteuropæiske Union er en militær alliance, der går ind for kernevåbenafskrækkelse.
The Western European Union is a military alliance committed to the nuclear deterrent.
DanishMed hensyn til åbenheden har vi en alliance mellem formandskabet og Parlamentet.
Regarding openness, the presidency and Parliament are in alliance.
DanishGruppen De Grønne / Den Europæiske Fri Alliance mener også, at det er muligt.
The Group of the Greens/ European Free Alliance also believes that this should be possible.
DanishMin gruppe, Europæisk Radikal Alliance, glæder sig over Kommissionens forslag.
My group, the European Radical Alliance, is happy with the proposals made by the Commission.
DanishDerfor stemte vi med vores gruppe, Europæisk Radikal Alliance, og indtog denne holdning.
That is why we voted with our group, the European Radical Alliance, and took that line.
DanishDerfor deltog vor gruppe, Den Radikale Alliance, ikke i afstemningen den 19. februar.
That was why our group, the Radical Alliance, did not take part in the vote on 19 February.
DanishGruppen Europæisk Radikal Alliance hører helt klart til blandt de første.
The Group of the European Radical Alliance is firmly in the first camp.
DanishJeg vil gerne understrege endnu en ting: Jeg mener, at vi har brug for Den Atlantiske Alliance.
Let me make one more thing clear: I believe that we need the Atlantic Alliance.
DanishHvis vi følger denne vej, vil det også være godt for den vestlige alliance som helhed.
If we take this approach, the western alliance also stands to gain.
DanishDen Europæiske Fri Alliance, som jeg repræsenterer her, repræsenterer ikke kun regioner.
The EFA parties which I represent here do not just represent regions.
DanishGruppen De Grønne / Den Europæiske Fri Alliance mener, at den skal være mere vidtrækkende.
The Group of the Greens/ European Free Alliance would go much further.
DanishGruppen De Grønne / Den Europæiske Fri Alliance ønsker beskyttelsen udvidet.
The Group of the Greens/ European Free Alliance calls for an increase in the level of protection.

Synonymer (engelsk) for "alliance":

alliance