Dansk-engelsk oversættelse af "alliere"

DA

"alliere" engelsk oversættelse

DA

alliere {verbum}

volume_up
alliere

Eksempelsætninger "alliere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuropa skal alliere sig med udviklingslandene på grundlag af sociale værdier.
Europe must seek alliances with the developing countries based on its social values.
DanishWolfgang Schüssel, som besluttede at alliere sig med Jörg Haiders parti.
It was Doctor Wolfgang Schüssel who did this by agreeing to an alliance with the party of Mr Haider.
DanishEn skønhedsfejl i betænkningen er det fremsatte krav om, at forskningen skal alliere sig med våbenindustrien.
The report's only flaw is its call for an alliance between science and the armaments industry.
DanishDenne Kommission kan ikke ensidigt alliere sig med Rådet, sådan som dens forgænger uheldigvis ofte gjorde.
This Commission cannot ally itself with the Council unilaterally, just as its predecessor frequently did, unfortunately.
DanishDet andet punkt, jeg vil rejse, er spørgsmålet, om Kommissionen ikke bør alliere sig med de virksomheder, der generes af statsstøtte.
The other point I would raise is the question whether the Commission should ally itself with those activities that are generated by state subsidies.
DanishFor ofte lykkes det for let for dem, der har penge, og for dem, der begår økonomisk kriminalitet, at alliere sig med udleveringslandet.
Too often those with plenty of money, and especially the perpetrators of economic crimes, very easily succeed in influencing the country of extradition.
DanishSom rævene sagde til harerne, " Vi ville være indstillet på at alliere os med jer, hvis vi ikke vidste, hvilken slags dyr I er, og hvem I kæmper imod
As the foxes said to the hares, 'we would agree to be your allies, if we did n't know what sort of creatures you are and who you are fighting against '.