Dansk-engelsk oversættelse af "almindelig anerkendt"

DA

"almindelig anerkendt" engelsk oversættelse

DA

almindelig anerkendt {adjektiv}

volume_up
almindelig anerkendt (også: ortodoks, rettroende)

Eksempelsætninger "almindelig anerkendt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er almindelig anerkendt i henhold til international ret.
Again, I stand by the answers that I have already given on this issue.
DanishAt de ikke-statslige organisationer, de såkaldte NGO, udgør et aktiv, turde være almindelig anerkendt.
It ought to be generally accepted that non-governmental organisations, NGOs, are an asset.
DanishDet er almindelig anerkendt, at politikker, der fremmer innovation, er afgørende for økonomisk vækst.
It is widely recognised that policies that foster innovation are an underlying determinant of economic growth.
DanishDet er almindelig anerkendt, at journalister i Hviderusland er blevet hindret i at skrive om begivenheder i dette land.
It is generally recognized that journalists have been restricted in Belarus in reporting on events in that country.
DanishDet er almindelig anerkendt, at Europa-Parlamentet spillede en vigtig og konstruktiv rolle under de tidligere regeringskonferencer.
There is widespread recognition that in previous IGCs European Parliamentary participation played an important and constructive role.
DanishTil slut, hr. formand, er det essentielt, at der kommer et europæisk logo for bio-dynamiske produkter, som er almindelig anerkendt og bliver genkendt i Den Europæiske Union.
Lastly, Mr President, it is essential to have a European logo for organic products which is generally acknowledged and readily identified in the European Union.
DanishHr. formand, kære medlemmer af Parlamentet, det er en almindelig anerkendt kendsgerning, at et multilateralt handelssystem har sikret en stabil økonomisk vækst i en periode på 50 år.
Mr President, Members of Parliament, it is a generally recognised fact that the multilateral trading system has, over the last fifty years, guaranteed steady economic growth.
DanishDisse korallers og andre dybhavsorganismers betydning for vores naturarv skal endnu afklares, men det er almindelig anerkendt, at de rummer et vældigt bioteknologisk potentiale.
The reason why the VMS is functioning so incredibly badly is because of a number of derogations from key areas, and because the high-seas control system is so inactive and ineffective.

Lignende oversættelser "almindelig anerkendt" på engelsk

anerkendt adjektiv
almindelig adjektiv
almindelig gyvel substantiv