Dansk-engelsk oversættelse af "almisse"

DA

"almisse" engelsk oversættelse

DA

almisse {en}

volume_up
almisse
Men giver det som er indeni til Almisse; se så ere alle Ting eder rene.
But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.
Da han så Peter og Johannes idet de vilde gå ind i Helligdommen bad han om at få en Almisse.
Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.
for at din Almisse kan være i Løndom og din Fader som ser i Løndom skal betale dig.
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
almisse (også: barmhjertighed, velgørenhed)
Mr Karas was speaking just now about charity.

Eksempelsætninger "almisse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen giver det som er indeni til Almisse; se så ere alle Ting eder rene.
But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.
DanishDa han så Peter og Johannes idet de vilde gå ind i Helligdommen bad han om at få en Almisse.
Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.
Danishfor at din Almisse kan være i Løndom og din Fader som ser i Løndom skal betale dig.
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
DanishKaras talte for lidt siden om almisse.
DanishMan latterliggjorde ikke mindst Kofi Annans anmodning om bevillingen af et passende beløb og ikke en almisse til aids-bekæmpelsen.
Worst of all, it laughed at the request by Kofi Annan for the allocation of a sum that would have been at all adequate and not just alms for the fight against AIDS.
DanishSælger hvad I eje og giver Almisse!
Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth!
DanishRack meget udmærket sagde, har jeg, og vil jeg aldrig kunne opfatte en sådan regionalpolitik og samhørighedspolitik som en slags almisse til de fattigste regioner.
As Mr Rack quite rightly said, I have never construed this regional policy and this cohesion policy as some sort of alms to the poorest regions and I never shall.
DanishOg de kendte ham som den der havde siddet ved den skønne Port til Helligdommen for at få Almisse; og de bleve fulde af Rædsel og Forfærdelse over det som var timedes ham.
And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.
DanishNår vi taler om økonomien: Den, der forlader erhvervslivet, har krav på en pension og på ikke at blive diskrimineret ved, at man siger: " I får en almisse for det ".
If we talk about finance, anyone who retires from working life is entitled to a pension and not to be discriminated against with people saying, " You are getting a pittance ".
DanishOg en Mand som var lam fra Moders Liv af blev båren frem; ham satte de daglig ved den Dør til Helligdommen som kaldtes den skønne for at han kunde bede dem som gik ind i Helligdommen om Almisse.
And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;
DanishVi kan ikke bare stå og se til, hvordan børnetilskud og lignende i grunden kun er en almisse til familier med børn, som helt tydeligt diskrimineres i velfærdssystemerne og pensionsordningerne.
We cannot stand by while child allowances and the like are basically only alms for families with children, which are quite clearly discriminated against by social security and pension systems.