Dansk-engelsk oversættelse af "Alsace"

DA

"Alsace" engelsk oversættelse

EN
EN

"Alsace" dansk oversættelse

DA
DA

Alsace {egennavn}

volume_up
1. geografi
Alsace
Fru Griesbeck nævnte omlægningen af trafikken via Alsace-området.
Mrs Griesbeck pointed out the rerouting of traffic via the Alsace region.
Tendensen er generel, og hverken Rhône-Alpes eller Alsace går fri.
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
Så vidt jeg ved, er Alsace eller Andalusien meget rige landbrugsområder.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
EN

Alsace {egennavn}

volume_up
1. geografi
Alsace
Mrs Griesbeck pointed out the rerouting of traffic via the Alsace region.
Fru Griesbeck nævnte omlægningen af trafikken via Alsace-området.
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
Tendensen er generel, og hverken Rhône-Alpes eller Alsace går fri.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Så vidt jeg ved, er Alsace eller Andalusien meget rige landbrugsområder.

Eksempelsætninger "Alsace" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTendensen er generel, og hverken Rhône-Alpes eller Alsace går fri.
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
DanishSå vidt jeg ved, er Alsace eller Andalusien meget rige landbrugsområder.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
DanishFru Griesbeck nævnte omlægningen af trafikken via Alsace-området.
Mrs Griesbeck pointed out the rerouting of traffic via the Alsace region.
DanishI dag drejer det sig om crémant, uanset om den er fra Loire, Jura, Alsace, Languedoc eller Luxembourg.
Today, the problem is crémant, whether it comes from the Loire, the Jura, Alsace, Languedoc or Luxembourg.
DanishJeg vil i stedet benytte et sprog, der tales meget tæt på Strasbourg og Alsace-regionen.
It is therefore on the platform of these sixty years of peace, thanks to the European Union, that we could build the Europe of tomorrow.
DanishSom delegeret for Alsace er jeg ligeledes meget opmærksom på de problemer, som grænsearbejdstagerne står overfor.
As the Member for Alsace, I am also very alive to the problems facing those who have to cross frontiers to work.
DanishHer tænker jeg f.eks. på en region, som jeg selv kender ganske godt, det nordvestlige Alsace, i Vosgesbjergene, ved Sundgau.
Examples of this are north-western Alsace, a region I know well, the Vosges massif and the Sundgau region.
DanishAlle, der er kommet kørende til Strasbourg i bil eller tog, har kunnet opleve, hvilken ødelæggende virkning stormen også har haft i Alsace.
Anyone travelling to Strasbourg by car or by rail would have been able to see for themselves that storms raged in Alsace as well.
DanishMan taler om crémant d ' Alsace, crémant de Bourgogne, crémant de Loire, crémant du Jura osv., og man kan ikke blot tale om crémant.
So we can talk about Crémant d'Alsace, Crémant de Bourgogne, Crémant de Loire, Crémant du Jura, etc., and not just 'crémant ' on its own.
DanishEt eksempel herpå er de store problemer i Alsace med at begrænse de katastrofale virkninger af transittrafik.
I would mention, by way of example, the serious difficulties that the Alsace region is encountering in terms of reducing the catastrophic effects of transit traffic by road.
DanishMen så vil jeg gerne tillade mig at komme med en appel til producenterne i Alsace, om at de kommer med levende dyr i Parlamentet på næste fredag.
But at the same time, let me appeal to the farmers from Alsace that when they come to Parliament on Friday, they bring some live animals with them.
DanishVi skal sørge for at støtte denne industri, der spiller en ikke uvæsentlig rolle for landbrugsstrukturernes overlevelse i mange regioner, f.eks. i Alsace.
We must ensure that there is support for such activity as it plays an important role in preserving the fabric of rural society in a number of regions, such as in Alsace.
DanishSåledes er det bare for Alsace-regionens vedkommende over 6,5 millioner kubikmeter træ, der er blevet ødelagt, hvilket alt efter træart udgør et til tre års skovning.
Thus, in the Alsace region alone, more than 6.5 million cubic metres of woodland has been devastated, which is essentially equivalent to one to three years ' harvests.
DanishHr. formand, i dag da jeg fløj fra Stockholm ind over Tyskland og kørte videre i bil ned til det historiske Alsace, kunne jeg ikke andet end føle mig taknemmelig over mit Europa.
Mr President, today when I flew from Stockholm, in over Germany and then drove on down to historic Alsace, I could not help but feel grateful for this Europe of mine.
DanishCrémant fra Alsace er forskellig, i sin sammensætning, med hensyn til vinstokkene og de karakteristiske træk, fra crémant fra Loire, Bourgogne, Jura osv., og det skal den fortsat være.
Crémant d'Alsace differs in composition, grape variety and characteristics, from the crémants from the Loire, Burgundy, the Jura, etc. and it must remain different.
DanishPå min hjemegn, Alsace, er udbyttet på tyve år gået fra 120-130 liter pr. hektar til omkring 60 liter pr. hektar for de fine vine takket være en streng kvalitetspolitik.
Thus, in my own region of Alsace, thanks to a strict quality policy, yields have fallen over twenty years from 120-130 litres per hectare to about 60 hectolitres for the best growths.
DanishHvis man som jeg selv for nylig taler om islamiseringen af Alsace, bliver man selv som folkevalgt genstand for uværdige fordømmelser, der kun vanærer ophavsmændene hertil.
If, as happened recently, you mention the islamisation of Alsace, even as an elected representative, you become the target of disgraceful condemnations that only reflect badly on those who made them.

Synonymer (engelsk) for "Alsace":

Alsace