Dansk-engelsk oversættelse af "alt efter"

DA

"alt efter" engelsk oversættelse

DA

alt efter {præposition}

volume_up
Der er store forskelle alt efter landbrugsbedriftens størrelse og landbrugssystemet.
There are large variations, depending on the size of the farm and the system of farming.
Der er mulighed for at ændre dette i 2006 alt efter de nationale erfaringer.
There is a possibility that this may change in 2006, depending on national feeling.
Det er ekspertisenetværk alt efter temaet og emnet for forskningen.
They are networks with a capacity for excellence, depending on the subject and field of research.

Eksempelsætninger "alt efter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlt dette er efter min mening ikke behandlet tilstrækkeligt i vores betænkning.
I do not feel that any of this has been dealt with adequately in our document.
DanishOg efter alt dette slog HERREN ham med en uhelbredelig Sygdom i hans Indvolde.
And after all this the LORD smote him in his bowels with an incurable disease.
DanishDu kan rapportere upassende fotos på to forskellige måder alt efter billedkilden.
There are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.
DanishEfter alt at dømme vil denne udvikling ikke blot fortsætte, men endda accelerere.
Not only does this development look set to continue, but it will accelerate.
DanishDer er som bekendt forskelle, alt efter hvilken type narkotika der er tale om.
It is well known that there are differences between different kinds of drugs.
DanishDu kan rapportere upassende fotos på to forskellige måder alt efter billedkilden.
There are three options for reporting inappropriate photos based on the image source.
DanishEn ugift kvinde var blevet gravid, og efter alt at dømme som resultat af en voldtægt.
An unmarried woman had become pregnant, by all accounts as the result of rape.
DanishDer er mulighed for at ændre dette i 2006 alt efter de nationale erfaringer.
There is a possibility that this may change in 2006, depending on national feeling.
DanishEt tredje problem er, at de samme brændstoffer beskattes forskelligt alt efter brugen.
A third problem is that the same fuels are taxed differently depending on their use.
Danishalt sammen efter Tal og Vægt og hele Vægten blev optegnet: På samme Tid
By number and by weight of every one: and all the weight was written at that time.
DanishAlt dette er efter min opfattelse helt uacceptabelt, og det er også uforklarligt.
I find all this absolutely unacceptable, not to say incomprehensible.
DanishDer er store forskelle alt efter landbrugsbedriftens størrelse og landbrugssystemet.
There are large variations, depending on the size of the farm and the system of farming.
DanishNej, der er ikke tale om at behandle dem forskelligt alt efter emne.
No, there is no question of treating them differently according to the subject.
DanishLighed defineres på forskellig vis alt efter, hvilke briller man kigger igennem.
Equality is defined differently depending on the point of view from which you view the world.
DanishAlt efter varernes art skal denne markedsordning antage en af nedennævnte former:
This organisation shall take one of the following forms, depending on the product concerned:
DanishVi ved alle, at der er alt for mange fiskere på jagt efter alt for få fisk.
We all know that there are far too many fishermen chasing too few fish.
DanishAlt dette giver efter min mening anledning til en række klare konstateringer.
Faced with this situation, I believe the time has come to make a few unambiguous statements.
DanishVandbehovene er forskellige alt efter landbrugsproduktionen, jordbunden og klimaet.
Water needs differ according to the type of agricultural production, soil quality and climate.
DanishOm genbrug af emballage skal fremmes, må vurderes alt efter det pågældende tilfælde.
Whether the re-use of packaging should be encouraged must be assessed on a case-by-case basis.
DanishMen lad os først og fremmest ikke blive alt for ivrige efter at ringe med alarmklokkerne.
But above all, let us not go overboard in sounding alarmist about this.

Lignende oversættelser "alt efter" på engelsk

efter adverbium
efter præposition
English
alt adverbium
alt pronomen
give efter verbum
høre efter verbum
være vild efter verbum
alt i alt
alt mellem himmel og jord
gå efter verbum
English