Dansk-engelsk oversættelse af "alt i alt"

DA

"alt i alt" engelsk oversættelse

DA

alt i alt [eksempel]

volume_up
alt i alt
Den europæiske egeninteresse viser sig alt i alt alligevel stærkere.
All in all, European self-interest appears once again to rule the day.
Alt i alt fortsætter vi også her den uacceptable linje med paying but not playing.
All in all, here too we are continuing in the unacceptable role of paying but not playing.
Alt i alt har det dog været ulejligheden værd, selv om det har taget lang tid.
All in all, although it has been long, it has been well worthwhile.
Og alt i alt var resultatet ikke så dårligt for det internationale fællesskab.
And all things considered, it was not a bad result for the international community.
Alt i alt har Indien lidt mindre under den økonomiske krise i Asien end forudset.
All things considered, India has suffered less than expected from the economic crisis in Asia.
Alt i alt må man sige, at EU har leveret, hvad der kunne forventes - og mere til.
All things considered, it can be said that the EU has delivered all that could be expected of it - and more.

Eksempelsætninger "alt i alt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg mener, at det ellers ser ud til, at Parlamentet alt i alt havde stor succes.
Otherwise I think it is clear that on the whole Parliament has been most successful.
DanishAlt i alt støtter jeg forslaget, selv om jeg vil anføre en principiel kritik af det.
Overall, I support the proposal, even if I have one fundamental criticism of it.
DanishAlt i alt er vi derfor tilfredse med betænkningen, som den er vedtaget i udvalget.
Overall, then, we are pleased with the report which was voted on in committee.
DanishKommissionen kan derfor alt i alt fuldt ud godkende 15 af de 27 ændringsforslag.
Overall therefore, the Commission can fully accept 15 of the 27 amendments.
DanishMen alt i alt må vi sige, at direktivet ikke kan blive ved med at se sådan ud.
However, in conclusion it has to be said that the directive cannot remain as it is.
DanishOg alt i alt var resultatet ikke så dårligt for det internationale fællesskab.
And all things considered, it was not a bad result for the international community.
DanishVi har oprettet et nyt generaldirektorat, men det har kun 70 medarbejdere alt i alt.
We have established a new Directorate-General, yet it has only 70 people all told.
DanishAlt i alt er dette altså en udmærket betænkning, der opfordrer os til handling.
All in all, therefore, this is an excellent report which calls upon us to take action.
DanishDet er baseret på en historisk realitet, der desværre stadigvæk alt i alt er fortrængt.
It is based on a historical reality which, regrettably, is still largely ignored.
DanishAlt i alt vil jeg gerne sige, at subventionerne i deres nuværende form skal afvises.
But overall, I believe that these subsidies should be rejected in their present form.
DanishAlt i alt vil meddelelsen være til gavn for kreditinstitutterne og også for forbrugerne.
Taken as a whole, the communication will be of use to banks and also consumers.
DanishAlt i alt kan jeg støtte samtlige de initiativer, der er fremført i Smet-betænkningen.
All in all, I am able to support all the initiatives put forward in the Smet report.
DanishAlt i alt går vi derfor ind for denne proces og ønsker, at den fortsættes.
Overall, therefore, we are in favour of this process and we want to see it continue.
DanishAlt i alt vil vores gruppe stemme for denne handelsaftale, og vi er også glade for den.
All in all, our Group will vote in favour of this trade agreement, which we welcome.
DanishAlt i alt kan Kommissionen således følge Parlamentet på mange punkter.
Overall, the Commission is thus able to take Parliament's line on many points.
DanishAlt i alt tror jeg, at initiativerne vil åbne nye afsætningschancer for vores landmænd.
Overall, I believe that the measures will unlock new sales potential for our farmers.
DanishAlt i alt fortsætter vi også her den uacceptable linje med paying but not playing.
All in all, here too we are continuing in the unacceptable role of paying but not playing.
DanishDet er alt i alt en integration, der fortjener vores uforbeholdne støtte.
Africa is also the continent that offers us the greatest opportunity today.
DanishDet bør vi da heller ikke glemme i betragtning af, hvad det alt i alt drejer sig om.
We should not forget that, when it comes to the general point at issue.
DanishAlt i alt har man lagt forhandlingen for had og ladet, som om forlig var en slem ting.
In short, they have demonised the debate and pretended that conciliation is a bad thing.

Lignende oversættelser "alt i alt" på engelsk

alt adverbium
alt pronomen
i præposition