Dansk-engelsk oversættelse af "aluminium"

DA

"aluminium" engelsk oversættelse

volume_up
aluminium {substantiv}
EN

"aluminium" dansk oversættelse

DA

aluminium {kun ental}

volume_up
1. byggeri
aluminium
EN

aluminium {kun ental}

volume_up
1. byggeri
aluminium
Importing such aluminium is tantamount to importing energy, which the European Union would then save.
Import af den slags aluminium er det samme som import af energi, som EU dermed ville spare.
From the Portuguese perspective, we had a recent case, a sad one, of aluminium in drinking-water, at an Evora hospital.
I Portugal har vi for nylig set et sørgeligt eksempel på aluminium i vandet på et hospital i Évora.
It is therefore incomprehensible why a customs duty of 6 % should be levied on highly energy-intensive primary aluminium.
Derfor er det uforståeligt, hvorfor der skal lægges en toldafgift på 6 % på meget energiintensiv primær aluminium.

Eksempelsætninger "aluminium" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishImport af den slags aluminium er det samme som import af energi, som EU dermed ville spare.
Importing such aluminium is tantamount to importing energy, which the European Union would then save.
DanishI Portugal har vi for nylig set et sørgeligt eksempel på aluminium i vandet på et hospital i Évora.
From the Portuguese perspective, we had a recent case, a sad one, of aluminium in drinking-water, at an Evora hospital.
DanishDerfor er det uforståeligt, hvorfor der skal lægges en toldafgift på 6 % på meget energiintensiv primær aluminium.
It is therefore incomprehensible why a customs duty of 6 % should be levied on highly energy-intensive primary aluminium.
DanishFor det tredje kan ordningen i forbindelse med en revision af direktivet udvides til andre sektorer, navnlig transport og den kemiske industri samt aluminium.
Thirdly, the scheme can be extended to amend the directive in other sectors, notably the transport, chemical and aluminium sectors.
DanishMulighederne for at købe afgiftsfri aluminium fra lande med fordelagtige aftaler med Den Europæiske Union er urentable for små og mellemstore virksomheder.
I agree with the view expressed by both him and Mr Szent-Ivány that it is in the interests of both the European Union and Romania that Romania is ready by 2007.

Synonymer (engelsk) for "aluminium":

aluminium
aluminium oxide