Dansk-engelsk oversættelse af "alverden"

DA

"alverden" engelsk oversættelse

volume_up
alverden {substantiv}
DA

alverden {substantiv}

volume_up
alverden

Eksempelsætninger "alverden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvem i alverden skulle tælle de badende hver dag ude på de europæiske strande.
Secondly, it would, in my view, be practically impossible to administer.
DanishDa sagde Farisæerne til hverandre: "I se at I udrette ikke noget; se Alverden går efter ham.
The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing?
DanishHvad i alverden skal man bruge politiske partier til, hvis ikke til at føre kampagner?
What on earth are political parties for if they are not for campaigning?
DanishHvorfor i alverden bliver der lagt så høje toldsatser på sko fra Kina?
Why on earth are such high tariffs being put on shoes from China?
DanishEndelig, hvem i alverden skrev under på Kommissionens regnskab i 2001?
Finally, who ever signed off the Commission's accounts in 2001?
DanishSå hvor i alverden er det, at vi bryder nærhedsprincippet i denne sag?
Just how is that an attack on the principle of subsidiarity?
DanishHvad i alverden skulle Sverige kunne opnå, som Frankrig ikke kan?
What on earth is Sweden supposed to achieve that France cannot?
DanishHvor i alverden er den politiske forstand i Budgetudvalget.
Where on earth is political awareness in the Committee on Budgets?
DanishHvordan i alverden kom vi frem til nøjagtig det beløb?
How on earth, though, did we arrive at precisely that figure?
DanishHvorfor i alverden har vi så fået beføjelser til at gøre det?
Why on earth, then, were we given the powers to do so?
Danishog Alverden kom til Ægypten for at købe Korn hos Josef; thi Hungersnøden tog til over hele Jorden.
And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.
Danishi Dalbunden hviler han sødt Alverden følger så efter en Flok uden Tal gik forud for ham.
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
DanishHvordan i alverden skal vi forklare det derhjemme?
How on earth are we going to explain that back home?
DanishMan har tilsyneladende ikke gjort alverden for at beskytte privatlivets fred blandt borgerne i Den Europæiske Union.
It seems that very little has been done to ensure the public's right to privacy within the European Union.
DanishHvor i alverden står det, at valutakursen skal være konstant, når konkurrenceevnen forringes eller forbedres?
Where on earth does it say that exchange rates should be fixed regardless of whether competitivity decreases or improves?
DanishHvad i alverden vil han med et nyt job, når det her helt tydeligt, at han ikke kan overkomme det job, han allerede har?
What on earth is he doing seeking another job when it is quite obvious that the job he already has is beyond him?
DanishHvad i alverden betyder " anses for "?
DanishHvad i alverden har den at skjule?
DanishDen eneste måde at forbedre tingene på er at blive ved med at pege på problemerne og vise alverden, hvor galt det står til.
The only way to improve matters is to go on drawing attention to the problems and to show the world how wrongly things are being done.
DanishHvis Parlamentet ikke kan disponere sine egne anliggender, hvordan i alverden kan det så forvente, at det på nogen effektiv måde bliver hørt udenfor?
If this House cannot manage its own business, how on earth does it expect to be heard outside in any effective way?