Dansk-engelsk oversættelse af "Alzheimers"

DA

"Alzheimers" engelsk oversættelse

EN

"Alzheimer's" dansk oversættelse

DA

Alzheimers {pronomen}

volume_up
Alzheimers
Jeg støtter uden forbehold denne række spørgsmål vedrørende Alzheimers sygdom.
I fully support this series of questions regarding Alzheimer's disease.
For slet ikke at nævne de med Alzheimers sygdom forbundne lidelser.
And that is leading aside the emotions involved with Alzheimer's disease.
Fru formand, jeg vil gerne nøjes med at kommentere Alzheimers sygdom.
Madam President, I would like to confine my remarks to Alzheimer's disease.
EN

Alzheimer's {pronomen}

volume_up
Alzheimer's

Eksempelsætninger "Alzheimers" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer bør udarbejdes et europæisk handlingsprogram om bekæmpelse af Alzheimers sygdom.
You should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
DanishJeg støtter uden forbehold denne række spørgsmål vedrørende Alzheimers sygdom.
I fully support this series of questions regarding Alzheimer's disease.
DanishFru formand, jeg vil gerne nøjes med at kommentere Alzheimers sygdom.
Madam President, I would like to confine my remarks to Alzheimer's disease.
DanishJeg har lagt mærke til, at der er blevet talt meget om hele spørgsmålet om Alzheimers sygdom.
I notice that there has been a lot of talk about the whole question of Alzheimer's.
DanishFor slet ikke at nævne de med Alzheimers sygdom forbundne lidelser.
And that is leading aside the emotions involved with Alzheimer's disease.
DanishDet har den desværre undladt i de sidste år, hvad angår Alzheimers sygdom!
Alas, this is something which it has recently failed to do in the matter of Alzheimer's disease.
DanishNu bør Kommissionen komme frem med et europæisk handlingsprogram om Alzheimers sygdom.
The Commission should come forward now with the European-wide action programme on Alzheimer's disease.
DanishJeg synes ikke, at EU har taget Alzheimers sygdom alvorligt.
I do not think that the EU has taken Alzheimer's disease seriously.
DanishEU ' s håndtering af Alzheimers sygdom vil være endnu en prøve på denne forpligtelse.
The way in which the Community responds to Alzheimer's disease will be a further test of this new commitment.
DanishStatistisk set vil mellem fem og femten kolleger om ti år lide af Alzheimers sygdom.
Statistically, within ten years five to fifteen of our fellow-Members will be suffering from Alzheimer's disease.
DanishFormandskabet har meddelt, at et af dets prioriterede aktivitetsområder er bekæmpelsen af Alzheimers sygdom.
You say that one of your priorities is to combat Alzheimer's disease.
DanishOg han kan have Alzheimers eller Parkinsons sygdom eller sukkersyge.
He may have Alzheimer's or Parkinson's or diabetes.
DanishDet drejer sig især om emner som ernæring, overvægt, hjerte-kar-sygdomme, Alzheimers sygdom osv.
Their main priorities will be nutrition, obesity, cardiovascular disorders, Alzheimer's disease and so on.
DanishSom vi har hørt, anslås 3, 5 mio mennesker i Den Europæiske Union at være ramt af Alzheimers sygdom.
As we have heard, there are an estimated 3.5 million people in the European Union with Alzheimer's disease.
DanishSom mediciner har jeg også lært patienter med Alzheimers sygdom at kende, og jeg kender til problemets betydning.
As a medic, I have also met patients with Alzheimer's, and I am aware of the extent of the problem.
DanishAlzheimers sygdom - Helbredskort - Sikkerhed på blodområdet
Alzheimer's disease - health card - blood safety
DanishI 1995 afsatte Parlamentet en særlig bevilling på 1 mio ecu til aktioner vedrørende Alzheimers sygdom.
In 1995 Parliament made a special appropriation of ECU 1 million for actions in the field of Alzheimer's disease.
DanishI øvrigt risikerer den forlængede levetid at gøre sygdomme som Alzheimers sygdom hyppigere.
Moreover, the increase in life expectancy also makes it more likely that diseases such as Alzheimer's will become more common.
DanishForebyggelse af personskader - Sjældne sygdomme - Forureningsrelaterede sygdomme - Sundhedsbeskyttelse - Alzheimers sygdom
Injury prevention - rare diseases - pollution-related diseases - health protection - Alzheimer's
DanishJeg vil gerne sige nogle få ord om Alzheimers sygdom, da mange parlamentsmedlemmer har talt herom.
I should like to say a few words about Alzheimer's disease since very many Members have spoken on this particular aspect.