Dansk-engelsk oversættelse af "Amazonas"

DA

"Amazonas" engelsk oversættelse

EN
DA

Amazonas {egennavn}

volume_up
1. "jungle i Sydamerika", geografi
Amazonas (også: Amazonfloden)
I staten Amazonas foregår der - især blandt guldgravere, de såkaldte» Garimpeiros« - minedrift uden tilstrækkelig kontrol.
In this Amazon state mining deposits are worked, especially by gold diggers, ' Garimpeiros ' who are insufficiently monitored.
Hr. formand, der var ingen, der kunne blive overrasket over meddelelsen om, at skovene i det brasilianske Amazonas-område brænder.
Mr President, no-one could have been surprised by the news that the forests are on fire in the Brazilian Amazon.
Det dækker et areal på 84.000 km2 i staten Amazonas og omfatter ud over nationalparker også områder for de oprindelige folk og naturmonumenter.
It covers an area of 84, 000 km2 in the Amazon state and comprises, in addition to the national parks, indigenous areas and natural monuments.

Eksempelsætninger "Amazonas" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, der var ingen, der kunne blive overrasket over meddelelsen om, at skovene i det brasilianske Amazonas-område brænder.
Mr President, no-one could have been surprised by the news that the forests are on fire in the Brazilian Amazon.
DanishI staten Amazonas foregår der - især blandt guldgravere, de såkaldte» Garimpeiros« - minedrift uden tilstrækkelig kontrol.
In this Amazon state mining deposits are worked, especially by gold diggers, ' Garimpeiros ' who are insufficiently monitored.
DanishFaktisk er det her i Amazonas, at Kommissionen finansierer et projekt sammen med regeringen for at fremme miljøbeskyttelse.
In fact, it is here in Amazonas that the Commission is financing a project, along with the government, to promote conservation.
DanishDe nærmere retningslinjer for projektet skal drøftes på det fjerde møde for pilotprogrammets deltagere i næste uge i Manaos, Amazonas.
The form of this project will be discussed next week in Manaus, Amazonia, during the fourth meeting of the participants in the pilot programme.
DanishHvad Brasilien angår deler Kommissionen naturligvis Europa-Parlamentets bekymringer over følgerne af skovbrandene i Amazonas.
Regarding the fires in Brazil, the Commission certainly shares the concern of the European Parliament about the consequences of the forest fires in Amazonia.
DanishDet dækker et areal på 84.000 km2 i staten Amazonas og omfatter ud over nationalparker også områder for de oprindelige folk og naturmonumenter.
It covers an area of 84, 000 km2 in the Amazon state and comprises, in addition to the national parks, indigenous areas and natural monuments.
DanishDet har også bidraget til at skabe de luftstrømme, der er varmere end normalt og er væltet over Amazonas og har hindret dannelsen af regnskyer.
It has also helped to generate the warmer-than-normal air currents that have poured into the Amazon basin and prevented rain clouds from forming.
DanishPlanen for kontrol med skovbrande skal gennem studiet af ni testzoner i Amazonas føre til en bedre forståelse af brandenes årsager og konsekvenser.
The fire control plan will make it possible to understand better the causes and consequences of these fires, by studying nine test areas in Amazonia.