Dansk-engelsk oversættelse af "ambitionsniveau"

DA

"ambitionsniveau" engelsk oversættelse

DA

ambitionsniveau {et}

volume_up
ambitionsniveau
Foretrækker De nu også ligesom Parlamentet et ambitionsniveau, som ligger mellem B og C?
Will you now follow Parliament’ s example and opt for a level of ambition that lies between B and C?
I den tematiske strategi træffes der et valg mellem ambitionsniveau A, B og C og det maksimalt realistiske scenario.
In the thematic strategy, the level of ambition opted for lies between A, B and C and the Maximum Technically Feasible Reduction scenario.
Det er efter min opfattelse mere end nogensinde tidligere på dette ambitionsniveau, det kommende valg til Europa-Parlamentet bør udspilles.
In my view, it is this level of ambition, more than ever, that will have to shape the next stage in European policy.

Eksempelsætninger "ambitionsniveau" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen med den såkaldte realpolitiks ambitionsniveau opnår vi det heller ikke.
However, looking no higher than the goals of realpolitik will not work either.
DanishAlternativet - som jeg ikke bryder mig om - er at sænke vores ambitionsniveau.
We will be going into that in depth at the Intergovernmental Conference.
DanishJeg vil også understrege, at den frivillige aftales ambitionsniveau er yderst beskedent.
I would also like to stress that the objectives of this voluntary agreement are very modest.
DanishI modsat fald viser vi ikke den fornødne klarsynethed og det fornødne ambitionsniveau.
Otherwise we would be being neither lucid nor ambitious enough.
DanishVi har også brug for menneskelige ressourcer, som modsvarer vores programressourcer og ambitionsniveau.
We also need the human resources to match our programme resources and ambitions.
DanishSvarene afhænger naturligvis af, hvilket ambitionsniveau vi får etableret for samhørighedspolitikken.
All this will, of course, depend on the level of our ambition towards this policy.
DanishForetrækker De nu også ligesom Parlamentet et ambitionsniveau, som ligger mellem B og C?
Will you now follow Parliament’ s example and opt for a level of ambition that lies between B and C?
DanishSkulle vil sænke vores ambitionsniveau, når vi vidste, at der er brug for en ekstra indsats?
Should we lower our ambitions when we know we need to do more?
DanishDet, der bekymrer mig, er risikoen for, at dette dokuments ambitionsniveau skal blive sænket.
What would concern me is if the level of the document presented by the Presidency were to be lowered.
DanishDet er tydeligt, at hver gruppe har sit ambitionsniveau.
It is clear that every group has its own desiderata.
DanishVi må helt ærligt sige, at der bestemt ikke er tale om et kompromis, som når noget højt ambitionsniveau.
I have to be frank and say that it is a compromise that certainly does not rise to great heights of ambition.
DanishKlarsynethed og højt ambitionsniveau synes i øvrigt heller ikke at kendetegne den foreliggende betænkning.
Nor does this report, which, without being bad, does not match up to the issues at stake, seem very lucid or ambitious.
DanishMed al mulig respekt for beskedenhed og realisme mente vi, at det nederlandske formandskabs ambitionsniveau lå temmelig lavt.
With due respect for modesty and realism we believed that the Dutch presidency was hardly being ambitious.
DanishVi håber, at vore regeringer kan mødes i Dublin og søge et højere ambitionsniveau for Den Europæiske Union og dens fremtid.
We hope that at Dublin our governments can come together and seek a higher level of ambition for the European Union and its future.
DanishJeg ønsker Dem held og lykke i arbejdet med at få Deres kolleger i de andre medlemslande op på samme høje ambitionsniveau.
I wish you both good luck in the task of raising the ambitions of your colleagues in the other Member States to the same high level.
DanishI den tematiske strategi træffes der et valg mellem ambitionsniveau A, B og C og det maksimalt realistiske scenario.
In the thematic strategy, the level of ambition opted for lies between A, B and C and the Maximum Technically Feasible Reduction scenario.
DanishDet er efter min opfattelse mere end nogensinde tidligere på dette ambitionsniveau, det kommende valg til Europa-Parlamentet bør udspilles.
In my view, it is this level of ambition, more than ever, that will have to shape the next stage in European policy.
DanishVi tog altså af sted med et højt ambitionsniveau, med en følelse af stor enhed og solidaritet mellem alle de politiske grupper.
We set out, then, with considerable ambition and with a great spirit of unity and of solidarity between all the political groups.
DanishJeg vil gerne her hylde det irske formandskab, som ikke har sparet på kræfterne for at fastholde konferencens ambitionsniveau.
I should like here to pay tribute to the Irish presidency, which spared no effort in trying to maintain the level of the conference.
DanishKommissionen og kommissær Wallström fik megen kritik for, at forslaget var alt for tamt og havde et for lavt ambitionsniveau.
The Commission and Commissioner Wallström received a great deal of criticism that the proposal was far too tame and was aiming too low.