Dansk-engelsk oversættelse af "ambivalent"

DA

"ambivalent" engelsk oversættelse

EN

"ambivalent" dansk oversættelse

DA

ambivalent {adjektiv}

volume_up
ambivalent
Lad dem vælge det eneste britiske parti, som ikke er ambivalent over for Europa.
Let them choose the only British party which is not ambivalent about Europe.
Men, hr. kommissionsformand, hvorfor så ambivalent, hvorfor så tøvende, hvorfor ikke tale rent ud?
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Indholdet i betænkningen er ambivalent og kunne føre til misbrug som følge af den underforståede tilskyndelse til abort.
The content of this report is ambivalent and could lead to abuses as a result of its implicit promotion of abortion.
EN

ambivalent {adjektiv}

volume_up
ambivalent
Let them choose the only British party which is not ambivalent about Europe.
Lad dem vælge det eneste britiske parti, som ikke er ambivalent over for Europa.
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Men, hr. kommissionsformand, hvorfor så ambivalent, hvorfor så tøvende, hvorfor ikke tale rent ud?
The content of this report is ambivalent and could lead to abuses as a result of its implicit promotion of abortion.
Indholdet i betænkningen er ambivalent og kunne føre til misbrug som følge af den underforståede tilskyndelse til abort.

Eksempelsætninger "ambivalent" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad dem vælge det eneste britiske parti, som ikke er ambivalent over for Europa.
Let them choose the only British party which is not ambivalent about Europe.
DanishMen, hr. kommissionsformand, hvorfor så ambivalent, hvorfor så tøvende, hvorfor ikke tale rent ud?
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
DanishMen også Rådet forholdt sig i begyndelsen, da situationen tilspidsedes til for tre, fire år siden, meget ambivalent meget længe.
There are no positive developments within it to speak of and few from outside it to report.
DanishRådets holdning er derfor ambivalent.
Consequently, the Council's attitude is one of ambivalence.
DanishIndholdet i betænkningen er ambivalent og kunne føre til misbrug som følge af den underforståede tilskyndelse til abort.
The content of this report is ambivalent and could lead to abuses as a result of its implicit promotion of abortion.
DanishMen samtidig ønsker jeg ikke kun at give udtryk for tilfredshed, men også for bekymring, for projektet og processen er efter min mening ambivalent.
But, at the same time, I hope not only to express satisfaction but also concern, because the project and the procedure, in my view, are ambiguous.
DanishLigeledes må det siges, at dette ikke sikres, fordi den nye traktat er meget ambivalent, og dens effektivitet afhænger af, om den ene eller den anden vej anvendes.
It must also be said that this is not guaranteed, because the new treaty is highly ambivalent and whether it is effective or not depends on which method is used.
DanishDer er mange spørgsmål, som jeg gerne ville tage op, men lad mig sige følgende: Parlamentet synes at være ambivalent med hensyn til, hvad det forsøger at gøre i forbindelse med hr.
There are many issues I would like to address, but let me say this: Parliament seems to be ambivalent about what it is trying to do with Mr Hogg, the Minister.

Synonymer (engelsk) for "ambivalence":

ambivalence