Dansk-engelsk oversættelse af "amerikanske dollar"

DA

"amerikanske dollar" engelsk oversættelse

DA

amerikanske dollar {en}

volume_up
1. økonomi
amerikanske dollar

Eksempelsætninger "amerikanske dollar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTjekkiet forsøgte i 1997 at knytte sin mønt til D-marken og den amerikanske dollar, men måtte opgive det.
Chechnya has tried to link its currency to the Deutsche Mark and the US Dollar but had to abandon it.
DanishBrændstofpriserne synes at følge udsvingene i valutakursen på den amerikanske dollar, som i øjeblikket er valutaen for et land i krig.
Fuel prices seem to follow fluctuations in the exchange rate of the US dollar, at present the currency of a country at war.
DanishDer bliver euroen i bedste fald et betalingsmiddel for de rige og for udlændinge, omtrent ligesom den amerikanske dollar i mange lande.
In those countries, the euro will at best be the currency for the rich and foreigners and have a role similar to that of the American dollar in many countries.
DanishOg det er oveni de hundreder af millioner af amerikanske dollar, som EUmedlemsstaterne individuelt gav tilsagn om ved donorkonferencen i Bruxelles.
This is in addition to the hundreds of millions of US dollars pledged nationally by European Union Member States at the Brussels donors conference.
DanishHr. formand, der står i protokollen, at der i de sidste 10 år er gået i alt 18 millioner arbejdspladser tabt som følge af devalueringen af den amerikanske dollar med 50 %.
Mr President, it is stated in the Minutes that over the last ten years the US dollar has been devalued by 50 %, causing the loss of 18 million jobs.
DanishJeg stemte ja, fordi jeg mener, at euroen er bedre end en belgisk franc, der i det uendelige er knyttet til den tyske mark alene, og at den er bedre end den almægtige, amerikanske dollar.
I voted for the motion because I believe that the euro is better than a Belgian franc bound indefinitely to the German mark alone and it is better than the mighty American dollar.
DanishDer er endog vedtaget to konkrete forslag, nemlig rundbordssamtalen om globaliseringen og DUO ASEM Fellowship Program, 4300 stipendier til et beløb af 25 millioner amerikanske dollar.
In fact two concrete proposals have been adopted, notably the round table on globalisation and the duo fellowship programme, 4300 fellowships amounting to a total cost of USD 25 million.

Lignende oversættelser "amerikanske dollar" på engelsk

dollar substantiv
English