Dansk-engelsk oversættelse af "Amerikas Forenede Stater"

DA

"Amerikas Forenede Stater" engelsk oversættelse

DA

Amerikas Forenede Stater {egennavn}

volume_up
1. geografi
Amerikas Forenede Stater
Der findes i dag nu kun en stormagt i verden: Amerikas Forenede Stater.
Today, there is only one major power left in the world: the United States.
Vi ønsker ikke at lave Europas forenede stater efter samme model, som man har Amerikas forenede stater.
We do not want to build a United States of Europe along the lines of the United States of America.
United States of America
Amerikas Forenede Stater (også: USA)
Der findes i dag nu kun en stormagt i verden: Amerikas Forenede Stater.
Today, there is only one major power left in the world: the United States.
Vi ønsker ikke at lave Europas forenede stater efter samme model, som man har Amerikas forenede stater.
We do not want to build a United States of Europe along the lines of the United States of America.
United States of America
Amerikas Forenede Stater (også: Amerika)
Vi ønsker ikke at lave Europas forenede stater efter samme model, som man har Amerikas forenede stater.
We do not want to build a United States of Europe along the lines of the United States of America.
United States of America
Den opfører sig som general de Gaulle i sin tid frygtede, nemlig som et kongresudvalg i Amerikas Forenede Stater.
It is behaving as General de Gaulle feared it would in the past, as a Commission of the Congress of the United States of America.
Vi ønsker ikke at lave Europas forenede stater efter samme model, som man har Amerikas forenede stater.
We do not want to build a United States of Europe along the lines of the United States of America.
Den opfører sig som general de Gaulle i sin tid frygtede, nemlig som et kongresudvalg i Amerikas Forenede Stater.
It is behaving as General de Gaulle feared it would in the past, as a Commission of the Congress of the United States of America.
Amerikas Forenede Stater
volume_up
US {egen.} [fork.]
Amerikas Forenede Stater
volume_up
US {egen.} [fork.] (United States)
Amerikas Forenede Stater
volume_up
USA {egen.} [fork.] (United States of America)

Eksempelsætninger "Amerikas Forenede Stater" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer findes i dag nu kun en stormagt i verden: Amerikas Forenede Stater.
Today, there is only one major power left in the world: the United States.
DanishVi ønsker ikke at lave Europas forenede stater efter samme model, som man har Amerikas forenede stater.
We do not want to build a United States of Europe along the lines of the United States of America.
DanishDen opfører sig som general de Gaulle i sin tid frygtede, nemlig som et kongresudvalg i Amerikas Forenede Stater.
It is behaving as General de Gaulle feared it would in the past, as a Commission of the Congress of the United States of America.
DanishAmerikas Forenede Stater
DanishFru formand, efter " Operation Ørkenstorm« står vi så igen på tærskelen til et nyt indgreb i Irak, der ledes af Amerikas Forenede Stater.
Madam President, after " Desert Storm ' here we are again on the brink of a new intervention in Iraq led by the United States of America.
DanishJeg er sikker på, at Parlamentet vil fortælle Sir Leon Brittan, at det sætter stort pris på forholdet mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater.
I am sure that Parliament will tell Sir Leon Brittan that it very much values the relationship between the European Union and the United States of America.
DanishNår vi i de fremtidige Europas Forenede Stater ligesom i de nuværende Amerikas Forenede Stater vedtager forskellige tidszoner, så er det acceptabelt for mig.
If we decide in the future united states of Europe to have different time zones such as in the present United States of America, then that is all right by me.
DanishOrdføreren har med rette gjort opmærksom på nogle af problemerne i sektoren og navnlig på den måde, hvorpå virksomheder i Amerikas Forenede Stater på mange måder opnår fortjenester.
The rapporteur has rightly drawn attention to some of the problems of the sector and particularly to the way in which companies in the United States of America are in many ways making gains.

Lignende oversættelser "Amerikas Forenede Stater" på engelsk

stater substantiv
English
De forenede stater substantiv