Dansk-engelsk oversættelse af "amt"

DA

"amt" engelsk oversættelse

EN
DA

amt {et}

volume_up
amt
Der bør være et erhvervsrådgivningscenter i hvert amt i Irland.
There should be a business information centre in every county in Ireland.
Hampshire er et velstående amt - omkring 100 % af det europæiske gennemsnit, så derfor får Isle of Wight ingen penge.
Hampshire is a prosperous county - 100 % of European average so, no money for the Isle of Wight.
Sønderjyllands amt, som udgør den danske del af grænseområdet, er ikke en kommune i EU, men et af Danmarks amter.
The county of South Jutland, which forms the Danish part of the border area, is not an EU municipality, but a county of Denmark.

Eksempelsætninger "amt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er kun i Tyskland, at flygtninge straffes, hvis de " forlader deres amt ".
Only in Germany are refugees penalised if they leave their or rural district.
DanishDer bør være et erhvervsrådgivningscenter i hvert amt i Irland.
There should be a business information centre in every county in Ireland.
DanishHampshire er et velstående amt - omkring 100 % af det europæiske gennemsnit, så derfor får Isle of Wight ingen penge.
Hampshire is a prosperous county - 100 % of European average so, no money for the Isle of Wight.
DanishKendal var den første fair trade-by, og nu har Lancashires amtsråd lovet at blive det første fair trade-amt.
Kendal was the first Fair Trade borough and now Lancashire Council has pledged to become the first Fair Trade county.
DanishI Dublin by og amt, hvor jeg er valgt, er der på nuværende tidspunkt stadig 70.000 i registeret over arbejdssøgende.
In Dublin city and county for which I am a Member, there are presently still 70 000 people on the live register.
DanishSønderjyllands amt, som udgør den danske del af grænseområdet, er ikke en kommune i EU, men et af Danmarks amter.
The county of South Jutland, which forms the Danish part of the border area, is not an EU municipality, but a county of Denmark.
DanishDet enkelte land og amt og den enkelte kommune skal selv være med til at opstille de krav, som skal gælde i deres område.
Individual countries, regions and districts will be involved in deciding the requirements that will apply in their areas.
DanishDisse mål er lige så vigtige for mit amt og min valgkreds i den nordvestlige del af Irland som for alle andre dele af Unionen.
These objectives are just as important for my county and my constituency in the north-west of Ireland as they are for any other part of the Union.
DanishHr. formand, før jeg rejste til Strasbourg, hilste jeg på en pensionist, der kom for at ledsage mig, nemlig fru Lucia Boroni fra Mozzanica i Bergamo amt.
Madam President, before I left to come to Strasbourg, I said goodbye to a pensioner - Mrs Lucia Boroni from Mozzanica in the district of Bergamo - who had come to see me off.
DanishI mit amt har fugleværnsforeningen, Royal Society for the Protection of Birds, identificeret 354 vådområder, hvor den vandmængde, der indvindes, truer selve deres fremtid.
In my country the Royal Society for the Protection of Birds has identified 354 wetland sites where the amount of water being extracted threatens their very future.