Dansk-engelsk oversættelse af "analysemetode"

DA

"analysemetode" engelsk oversættelse

DA

analysemetode {en}

volume_up
analysemetode
Endelig indeholder direktivet naturligvis også en analysemetode til påvisning af de azofarvestoffer, hvis anvendelse forbydes.
Finally, as is only to be expected, the directive also contains an analytical method for detecting banned azocolourants.

Eksempelsætninger "analysemetode" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen har selv indrømmet, at der ikke findes nogen effektiv analysemetode.
The Commission has freely admitted that there is no foolproof detection method.
DanishNu skal vi have en idiotsikker analysemetode til bestemmelse af ingredienserne.
Now we have to have a foolproof method of measuring all the ingredients.
DanishFor det andet tror jeg, at det er nødvendigt, at man systematisk råder over en analysemetode.
In addition, I believe that it is necessary to have a systematic method of analysis.
DanishForslaget bygger på en højt udviklet analysemetode, der anvendes af visse laboratorier.
The proposal is based upon a highly developed method of analysis applied by certain laboratories.
DanishHun vil gerne indføre en idiotsikker analysemetode for chokolade, som ikke er set nogensinde før.
She wants us to have a foolproof method in terms of the measurement of chocolates which has never been thought of before.
DanishEndelig indeholder direktivet naturligvis også en analysemetode til påvisning af de azofarvestoffer, hvis anvendelse forbydes.
Finally, as is only to be expected, the directive also contains an analytical method for detecting banned azocolourants.
DanishHvordan kan det accepteres, at man markedsfører bestrålede produkter, når der ikke eksisterer en standardiseret og effektiv analysemetode?
How can we accept that irradiated products may be put on the market when a standardized and effective method of analysis does not exist?
DanishIfølge et andet ændringsforslag kan direktivet ikke træde i kraft, før der er aftalt en analysemetode til bestemmelse af indholdet af vegetabilsk fedt.
Another amendment says that the directive cannot come into force until a method of verifying the vegetable fat content is agreed.
DanishAlligevel er den analysemetode, som Kommissionen foreslår, ikke forenelig med Novel Food-forordningen og erklæringen fra topmødet i Luxembourg.
Even so, the analysis method suggested by the Commission is not compatible with the novel foods regulation or with the Luxembourg Summit Declaration.