Dansk-engelsk oversættelse af "analysere"

DA

"analysere" engelsk oversættelse

DA

analysere {verbum}

volume_up
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze
Men lige så vigtigt som at analysere er at vide, hvad der kommer ud af denne analyse.
But as important as it is to analyze, we have to know what is going to follow on from this analysis.
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Let us now analyze/turn to/examine…

Eksempelsætninger "analysere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os analysere indholdet af disse forslag, om end det bliver i generelle træk.
Let us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
DanishVi vil analysere dem og derefter stille forslag til en opfølgningsaktion.
We shall be analysing it and then presenting proposals for any follow-up action.
DanishKommissionen har for øjeblikket en specialgruppe i området for at analysere behovene.
A mission from the Commission is currently in the region to analyse what is needed.
DanishSelv om de skulle være fejlagtige, er vi nødt til at respektere dem og analysere dem nu.
Even if they should prove to be wrong, now is the time to consider and analyse them.
DanishKan De f.eks. i december analysere, hvad vi kan gøre bedre under spørgetiden?
For instance, in December could you analyse what we could do better during Question Time?
DanishJeg tror, det kunne være meget interessant at analysere denne ny fremgangsmåde.
I believe it would be very interesting to evaluate this new formula.
DanishOg den anden synsvinkel, når traktaten skal vurderes, er at analysere indholdet af den.
Secondly, the Amsterdam Treaty must be assessed from the point of view of its content.
DanishDer gøres overhovedet ikke noget forsøg på at analysere, hvorfor bedragerierne er taget til.
There is not even an attempt at an analysis of the causes of the increase in fraud.
DanishDerfor må man lære dem at analysere de informationer, de modtager.
They must therefore be taught how to analyse the information they receive.
DanishJeg mener, at man burde analysere netop denne fremgangsmåde, som Parlamentet jo støtter.
I think that this aspect, which Parliament fully supports, should definitely be looked into.
DanishVi har brug for disse oplysninger for fuldt ud at kunne analysere det, der sker.
We need this information to analyse fully what is happening.
DanishI denne forbindelse vil vi fortsat analysere situationens udvikling.
In this regard, we will continue to analyse how the situation develops.
DanishFølgelig skal vi analysere, evaluere og igangsætte rigtige udviklings- og integrationspolitikker.
So let us analyse, assess and implement genuine development and integration policies.
DanishJeg tror, det er nok at analysere det, den foreligger på stedet.
I believe it is enough to analyse what we already have in that respect.
DanishMen lige så vigtigt som at analysere er at vide, hvad der kommer ud af denne analyse.
But as important as it is to analyze, we have to know what is going to follow on from this analysis.
DanishVi skal have tilstrækkelig tid til at analysere disse oplysninger og indhente ekspertudtalelser.
We need to have sufficient time to analyse this information and to consult expert opinion.
DanishKommissionens tjenestegrene er i færd med at analysere opfordringerne.
He said: ‘ We want to do it quickly and we want to do it right’.
DanishDerfor vil jeg gerne analysere, hvorfor disse allerede eksisterende arbejdspladser har fremtidsudsiger.
And so what I should like to analyse is why these jobs of the present have a future.
DanishI dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
DanishKommissionen vil derefter analysere og evaluere disse foranstaltninger.
The Commission will then analyse and evaluate those measures.