Dansk-engelsk oversættelse af "analytikere"

DA

"analytikere" engelsk oversættelse

DA

analytikere {flertal}

volume_up
analytikere
Revisorer og analytikere førte markedsaktørerne, som havde vist dem tillid, bag lyset.
Auditors and analysts duped the market players that placed their trust in them.
Jeg har læst amerikanske analytikere, der udtaler, at de ikke har nået at afslutte nogen af de igangværende programmer for en sådan krig.
I read papers by American analysts who say that they have not had time to complete various biological warfare programmes which are up and running.
For det andet skal vi stille et budget til rådighed, der er så omfattende, at der kan oprettes et kontor med et passende antal analytikere, der efterforsker terrorisme.
Secondly, we must provide a budget sufficient to equip a centre of operations with an appropriate number of analysts to engage in investigations into terrorism.

Eksempelsætninger "analytikere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRevisorer og analytikere førte markedsaktørerne, som havde vist dem tillid, bag lyset.
Auditors and analysts duped the market players that placed their trust in them.
DanishMoscovici, premierminister Jospin har haft den usædvanligt gode idé at lade sig omgive af et råd af økonomiske analytikere.
Mr Moscovici, Prime Minister Jospin had the extremely good idea of enlisting the aid of a economic analysis committee.
DanishDer findes masser af information om, hvad forskellige analytikere, også uden for Kina, tror kan ske på grund af WTO-tiltrædelsen.
There is a lot of information about what different commentators, including those outside China, believe might happen because of accession to the WTO.
DanishJeg har læst amerikanske analytikere, der udtaler, at de ikke har nået at afslutte nogen af de igangværende programmer for en sådan krig.
I read papers by American analysts who say that they have not had time to complete various biological warfare programmes which are up and running.
DanishNogle amerikanske analytikere henviser nu til den såkaldte europæiske bløde magt og til den europæiske drøm, som bliver til virkelighed for øjnene af os.
An intergovernmental service would be at risk of falling prey to many and more sectoral and strategic interests, and our common values and goals would be lost in the mix.
DanishFor det andet skal vi stille et budget til rådighed, der er så omfattende, at der kan oprettes et kontor med et passende antal analytikere, der efterforsker terrorisme.
Secondly, we must provide a budget sufficient to equip a centre of operations with an appropriate number of analysts to engage in investigations into terrorism.
DanishFor det tredje skal vi for at bekæmpe terrorisme oprette fælles efterforskningshold inden for rammerne af samarbejdet mellem Europol-analytikere og repræsentanter fra medlemsstaterne.
Counter-terrorism demands, thirdly, that we set up joint investigatory teams within the framework of collaboration between Europol analysts and representatives of the Member States.
DanishDet er helt tydeligt, at selv de skarpeste analytikere ikke kan nævne de væsentligste forskelle mellem Demokrater og Republikanere, hvilket fremhæves af emner såsom den nylige besættelse af Irak.
It is more than evident that even the most acute analysts cannot distinguish the main differences between Democrats and Republicans, as is highlighted by issues such as the recent occupation of Iraq.