Dansk-engelsk oversættelse af "Anatolien"

DA

"Anatolien" engelsk oversættelse

DA

Anatolien {egennavn}

volume_up
Anatolien
Vi må holde op med at rette os imod Tyrkiet og lade, som om Middelhavet kun omfatter Anatolien og Sydøsttyrkiet.
Let us stop focusing on Turkey and behaving as if Anatolia and south-east Turkey were the whole of the Mediterranean.
I befolkningernes opfattelse og bevidsthed er Europa allerede et hele, lige fra Atlanterhavet til Uralbjergene og fra tundraen til Anatolien.
It is the view and feeling of the European peoples that Europe is already one from the Atlantic to the Ural mountains, from the tundra to Anatolia.
FAO har i månedsvis været i beredskab imod mund- og klovsyge i Anatolien, Korea, Japan og endda Sydafrika, og sidste år var det i Grækenland.
For months now, the Food and Agriculture Organisation has been warning of foot-and-mouth disease prevalent in Anatolia, Korea, Japan, in South Africa itself and in Greece last year.

Eksempelsætninger "Anatolien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKrigen har bølget i årtier i det indre Anatolien, hvor hundredvis af mennesker er blevet ofret, og blodet flyder.
For decades war has raged in the depths of the East with carnage and unrestrained bloodshed.
DanishVi må holde op med at rette os imod Tyrkiet og lade, som om Middelhavet kun omfatter Anatolien og Sydøsttyrkiet.
Let us stop focusing on Turkey and behaving as if Anatolia and south-east Turkey were the whole of the Mediterranean.
DanishI befolkningernes opfattelse og bevidsthed er Europa allerede et hele, lige fra Atlanterhavet til Uralbjergene og fra tundraen til Anatolien.
It is the view and feeling of the European peoples that Europe is already one from the Atlantic to the Ural mountains, from the tundra to Anatolia.
DanishFAO har i månedsvis været i beredskab imod mund- og klovsyge i Anatolien, Korea, Japan og endda Sydafrika, og sidste år var det i Grækenland.
For months now, the Food and Agriculture Organisation has been warning of foot-and-mouth disease prevalent in Anatolia, Korea, Japan, in South Africa itself and in Greece last year.
DanishVores oliven før oliven fra Nordafrika og vores spanske, italienske, portugisiske, græske og Languedoc-Roussillonske og franske Middelhav før Anatolien og Californien, hr. kommissær.
Our olives instead of North African olives and our Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Languedoc-Roussillon and French Mediterranean before Anatolia and California, Commissioner.