Dansk-engelsk oversættelse af "anbefale"

DA

"anbefale" engelsk oversættelse

DA

anbefale [anbefaler|anbefalede] {verbum}

volume_up
Jeg vil derfor anbefale meget varmt, at Parlamentet vedtager dette forslag.
I would therefore recommend this proposal most warmly for Parliament's approval.
Jeg vil anbefale hemmelig afstemning med stemmesedler.
I would recommend that the vote be carried out by means of secret ballot papers.
Jeg vil gerne anbefale Parlamentet at vedtage udkastet til betænkning i morgen.
I recommend to the House that it adopt the draft report tomorrow.
Jeg vil gerne anbefale resultatet af forligsproceduren til Europa-Parlamentet.
I would like to commend this result of the conciliation to the House.
Jeg har selv stillet et ændringsforslag, som jeg vil anbefale Parlamentet på torsdag.
I myself have submitted an amendment which I will commend to the House on Thursday.
Jeg vil gerne afslutte dette indlæg med at anbefale direktivet til Parlamentet.
In conclusion, I commend this directive to Parliament.

Eksempelsætninger "anbefale" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå vi har bidt tænderne sammen, det er et seriøst svar og et, jeg kan anbefale.
So it has bitten the bullet, it is a serious response, and one which I commend.
DanishJeg vil derfor anbefale meget varmt, at Parlamentet vedtager dette forslag.
I would therefore recommend this proposal most warmly for Parliament's approval.
DanishJeg kan virkelig anbefale Europa-Parlamentet at godkende denne brændstofspakke.
I would strongly urge the European Parliament to approve this fuels package.
DanishVi kan derfor ikke anbefale medlemsstaterne at ratificere Amsterdam-traktaten.
That is why we cannot advise Member States to ratify the Treaty of Amsterdam.
DanishJeg har udgivet den i konsolideret form, men kan absolut ikke anbefale bogen.
I have published it in consolidated form, but I can by no means recommend the book.
DanishHr. formand, jeg vil derfor stærkt anbefale Parlamentet at stemme for denne betænkning.
I have in mind all such centres, academic, non-academic, civil and defence ones.
DanishHvad vil De anbefale på baggrund af analyserne og de kommende undersøgelser?
What would you recommend as a result of all this assessment and forthcoming studies?
DanishJeg har selv stillet et ændringsforslag, som jeg vil anbefale Parlamentet på torsdag.
I myself have submitted an amendment which I will commend to the House on Thursday.
DanishJeg vil også anbefale dem at vedtage ændringsforslag 2, 3 og 4, som stammer fra hr.
I also propose that they adopt Amendments Nos 2, 3 and 4 from Mr Souladakis's opinion.
DanishJeg vil anbefale kunstneren bag det regnestykke til Guinness ' rekordbog!
I would like to propose that creative accountant for the Guinness Book of Records!
DanishVi vælger, i god tro, at anbefale vedtagelsen af disse to forordninger.
In all good faith, we are proposing that both of these regulations be voted for.
DanishJeg stemte selv for, at Europa-Parlamentet skulle anbefale, at euroen blev skabt.
I myself voted for the European Parliament's recommendation on the creation of the euro.
DanishOverfaldet blev optaget perfekt, og jeg vil anbefale denne film til alle som en lære.
The attack was clearly filmed and I suggest that we all study it carefully.
DanishHr. formand, jeg kan kun varmt anbefale, at man stemmer for denne betænkning.
Mr President, all I can do is warmly recommend people to vote in favour of this report.
DanishDet drejer sig ikke om at anbefale en stigning i de faste afgifter i hele Europa.
It is not a matter of advocating an increase in compulsory contributions throughout Europe.
DanishJeg vil gerne anbefale resultatet af forligsproceduren til Europa-Parlamentet.
I would like to commend this result of the conciliation to the House.
DanishPå Budgetudvalgets vegne vil jeg anbefale Morillon-betænkningerne.
On behalf of the Committee on Budgets, I want to recommend the Morillon reports.
DanishDette store arbejde har ført flertallet frem til at anbefale, at man giver decharge.
This splendid work has led the majority to recommend giving discharge.
DanishJeg vil stærkt anbefale formandskabet at sige nej til sådanne overflødige komplikationer.
My strong advice to the presidency would be to reject such superfluous complications.
DanishJeg vil anbefale ham at gå ind og kigge på siden, da den allerede indeholder mange indlæg.
I recommend that he go and look at it as there are already many contributions there.