Dansk-engelsk oversættelse af "anbringe"

DA

"anbringe" engelsk oversættelse

DA

anbringe {verbum}

volume_up
anbringe
Hvad angår Zimbabwe, kan jeg meddele Parlamentet, at vi nu er ved at anbringe de første valgobservatører.
As for Zimbabwe, I can inform Parliament that we are now positioning the first electoral observers.
Der behøver ikke at være tale om en situation, hvor medlemsstaterne skal anbringe deres flag ved hvert sæde i den nye myndighed.
They do not need to be in a position where, proportionally, they plant their flags around every seat at the new authority's table.
Vi prioriterer at anbringe os sådan, at vi kan gøre det så godt som muligt og med så bred en repræsentation som muligt fra Europa på vores hold som helhed.
We are giving priority to positioning ourselves so that we can do this as well as possible and with as broad a representation as possible from Europe in our team as a whole.
anbringe (også: opstille)
anbringe (også: sidde, sætte sig)

Eksempelsætninger "anbringe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen letteste løsning ville for øvrigt være at anbringe alt i den tredje søjle.
The easy solution would otherwise be to place everything under the third pillar.
DanishOrdføreren vil anbringe medarbejdere, der arbejder i Bruxelles, i en EU-ordning.
The rapporteur wants assistants working in Brussels to be covered by Community rules.
DanishDu kan anbringe op til tre annonceenheder pr. side (udover tre linkenheder).
You can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
DanishFor det andet skal man anbringe migrationerne i centrum for udviklingen i dag.
Secondly, migration must be placed at the very heart of development today.
DanishDet er da ønskeligt, at Unionen undgår at anbringe sig selv i en sådan spændetrøje.
Surely it is desirable that the Union avoids putting itself inside such a straitjacket.
DanishSå De kan lige så godt tage skridtet fuldt ud, og anbringe Kommissionen i Palermo!
Well, you might as well do the job properly and move the European Commission to Palermo!
DanishVi afhænder imidlertid ikke dette våben uden også at anbringe en tidsindstillet bombe.
However, we are not surrendering this weapon without placing a time bomb in its place.
DanishAt anbringe sikkerheden for sundhed under fru Boninos myndighed er fint!
Placing health safety matters under the authority of Mrs Bonino: excellent!
DanishDerfor er der ingen grund til at anbringe fælles systemer i en undtagelsesposition.
There is no need, therefore, to reserve collective systems only for exceptional circumstances.
DanishStryg fra højre til venstre for at anbringe inkognitofanerne forrest.
Swipe from the right to the left to bring incognito tabs to the front.
DanishVed at anbringe disse budgetposter under " eksterne forbindelser ", ville dette blive tabt af syne.
If these budget lines are placed under 'Foreign relations ', this will be lost from sight.
DanishDette er for os tilstrækkelig garanti for ikke at anbringe disse bevillinger i reserven.
To us this is a good enough guarantee that we do not need to have these appropriations in the reserve.
DanishHvis medlemsstaterne mener ting som jobskabelse alvorligt, så lad dem anbringe disse penge deri.
If Member States are serious about things like job creation, let them put this money into that.
DanishMen der er mange faktorer, der kan bidrage til en kommerciel beslutning om at anbringe en fabrik et andet sted.
Many factors, however, can contribute to a commercial decision to relocate a plant.
DanishEuropa burde ubetinget støtte ECOWAS-planen om at anbringe observatører i grænseområdet.
Europe could definitely give unconditional support to the ECOWAS plan for stationing observers in the border area.
DanishHvad angår Zimbabwe, kan jeg meddele Parlamentet, at vi nu er ved at anbringe de første valgobservatører.
As for Zimbabwe, I can inform Parliament that we are now positioning the first electoral observers.
DanishSå kunne vi anbringe nogle robotter, som altid viderefører det, som på et eller andet tidspunkt er blevet sagt.
We could use robots which just keep on applying whatever was said once at some time in the past.
DanishDer er stadig plads til at anbringe pris og andre informationer, som forbrugeren under alle omstændigheder skal have.
And there is still room for the price and any other information consumers specifically require anyway.
DanishJeg vil derfor spørge hr. van den Broek: Hvordan kan vi anbringe Tyrkiet og Republikken Cypern i den samme kategori?
My question to Mr van den Broek is: how can we put Turkey and the Republic of Cyprus in the same group?
DanishHvis man nu forsøger at anbringe kontroversielle ændringer, falder Berlin-pakken sammen som et korthus.
If we now try to bring controversial amendments we risk bringing down the whole Berlin package like a house of cards.