Dansk-engelsk oversættelse af "anbringelse"

DA

"anbringelse" engelsk oversættelse

DA

anbringelse {en}

volume_up
anbringelse (også: placering)
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
anbringelse

Eksempelsætninger "anbringelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi taler ikke om systemer til finansiel anbringelse, men om pensionsplaner.
We are not talking about systems for financial investment but about pension plans.
DanishJeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
DanishUd over straks at dække deres humanitære behov opstår der, som vi ser i denne debat, et problem med deres anbringelse.
As well as immediately meeting their humanitarian needs, we also face the problem of where to place these refugees, as this debate is demonstrating.
DanishAnbringelse af flygtninge i andre områder i Den Europæiske Union skal også være et alternativ, når andre alternativer menneskeligt set er dårligere løsninger end denne.
Furthermore, when other options fail relocation of the refugees outside the region and within the EU area must be an option on humanitarian grounds.
DanishSelv hvis du ikke søger efter din virksomhed først, kan du bruge linket til anbringelse af din fortegnelse i Maps og dernæst klikke på Tilføj endnu en virksomhed i din Google Places-konto.
Even if you don't search for your business first, you can use the Put your listing in Maps link and then click Add another business in your Google Places account.
DanishPå grund af de naturlige vanskeligheder med anbringelse af kampene under Euro 2000, har PPE-DE-gruppen som helhed besluttet ikke at støtte dette beslutningsforslag og at trække det tilbage.
Because of the natural difficulties about the location of the matches under Euro 2000, the PPE-ED Group as a whole has decided not to support this resolution and to withdraw it.
DanishJeg kan naturligvis fuldt ud støtte, at anbringelse af en mikroprocessor på kørekortet giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse, udvidet sikkerhed og ringere risiko for forfalskning.
Naturally I can entirely agree that the incorporation of a microchip in the driving licence provides opportunities for greater flexibility of use, increased security and reduced risk of forgery.