Dansk-engelsk oversættelse af "Andalusien"

DA

"Andalusien" engelsk oversættelse

DA

Andalusien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Andalusien
Medlemmer af Fiskeriudvalget har bl.a. været på besøg i Skotland og Andalusien.
Amongst other places, members of the Committee on Fisheries visited Scotland and Andalusia.
I Andalusien er der meget stor bekymring på dette område.
In Andalusia, there is enormous concern about this issue.
Jeg tror, De allerede er blevet inviteret til Andalusien, hr. kommissær.
Mr Commissioner, you have already been invited to visit Andalusia.

Eksempelsætninger "Andalusien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMedlemmer af Fiskeriudvalget har bl.a. været på besøg i Skotland og Andalusien.
Amongst other places, members of the Committee on Fisheries visited Scotland and Andalusia.
DanishKender De andet til Andalusien end Deres grønne olivens bitre smag?
Do you know anything about Andalusia other than the bitterness of its green olives?
DanishSå vidt jeg ved, er Alsace eller Andalusien meget rige landbrugsområder.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
DanishJeg tror, De allerede er blevet inviteret til Andalusien, hr. kommissær.
Mr Commissioner, you have already been invited to visit Andalusia.
DanishOg så en lille kommentar, for det er blevet sagt, at Andalusien er et landbrugsmæssigt rigt område.
As an aside, it was stated that Andalusia is a very rich agricultural area.
DanishI Andalusien mener man, at det var en kæmpe fejltagelse, at atomubåden blev bragt dertil.
It is believed in Andalusia that it was a very grave error to take this nuclear submarine there.
DanishI dette øjeblik er der ingen ledighed i Andalusien, ganske enkelt fordi olivenoliesæsonen er begyndt.
There is no unemployment in Andalusia at present simply because the olive harvest has begun.
DanishAndalusien, som i forvejen er en struktursvag region, er alarmeret.
Inhabiting, as they do, a region in any case lacking in infrastructure, the Andalusians are alarmed.
DanishI Andalusien er der meget stor bekymring på dette område.
In Andalusia, there is enormous concern about this issue.
DanishHr. formand, hr. medlem, først vil jeg gerne takke Dem hjerteligt for denne indbydelse til at komme til Andalusien.
Mr President, my dear sir, thank you very much for your invitation to visit you in Andalusia.
DanishI Andalusien betyder det mere end en 1 milliard euro.
In Andalusia this will mean more than EUR 1 000 million.
DanishEr det orienteret om den stærke modstand, Kommissionens foreløbige forslag har mødt i Andalusien?
Is it aware that the preliminary draft text submitted by the Commission has aroused strong opposition in Andalusia?
DanishOm: Andalusien og den fælles markedsordning for oliven
DanishSvenske grønne politikere deltog i søndags i en stor demonstration i Andalusien med over 10000 deltagere.
Green politicians from Sweden took part last Sunday in a large demonstration in Andalusia with over 10 000 participants.
DanishFru kommissær: Andalusien er ikke Lapland.
DanishIkke desto mindre har vi set, at der i Andalusien er brændt 42.131 ha skov, fordi man ikke har brugt de midler, man rådede over.
Nevertheless, in Andalusia we have seen 42 131 hectares burn because the resources available have not been used.
DanishVed grænsen mellem Andalusien og Gibraltar har der været absurde og urimelig lange forsinkelser i adskillige måneder.
The border between Andalusia and Gibraltar has been the scene of absurd and inordinately long delays over the last several months.
DanishAt det er en svensk virksomhed, der driver minen i Andalusien, føles smertende, men samtidig også udfordrende.
The fact that it is a Swedish company that is operating the mine in Andalusia is distressing, but at the same time it is also a challenge.
DanishAndalusien vil blive hørt på sædvanlig vis som led i høringsproceduren med medlemsstaterne, for så vidt angår Rådet.
Andalucia will be consulted in the normal way through the consultation process with Member States as far as the Council is concerned.
DanishSpanien og Grækenland, som har hundredvis af små bomuldsbedrifter i Andalusien, Thrace og Valencia, forhindres i at producere bomuld.
There is a ban on cotton production in Spain and Greece, with hundreds of small farms in Andalusia, Thrace and Valencia.